info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 16:46
kontakt
SANWIL

Komunikaty

10/03/20 16:04 SANWIL HOLDING SA: Przyjęcie przez Radę Nadzorczą SANWIL HOLDING S.A. jednolitego tekstu Statutu Spółki
05/03/20 14:07 SANWIL HOLDING SA: Informacja o uchwale KDPW dotyczącej wycofania z depozytu akcji Emitenta w związku z ich umorzeniem
25/02/20 12:54 SANWIL HOLDING SA: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w SANWIL HOLDING S.A.
21/02/20 08:23 SANWIL HOLDING SA: Rejestracja zmian Statutu SANWIL HOLDING S.A. Umorzenie akcji własnych.
30/01/20 20:11 SANWIL HOLDING SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
19:55 SANWIL HOLDING SA: I. Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 30.01.2020 r. II. Dokonane zmiany w statucie.III. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 30.01.2020 r.
03/01/20 18:10 SANWIL HOLDING SA: I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na NWZ. III. Proponowane zmiany statutu spółki.
30/12/19 17:51 SANWIL HOLDING SA: Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta
23/12/19 16:45  brak uprawnień Sanwil Holding skupił 700 tys. akcji własnych po 0,90 zł za akcję
16:32 SANWIL HOLDING SA: Informacja otrzymana w trybie art. 19 ust. 1 MAR
16:31 SANWIL HOLDING SA: Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
22/11/19 08:20  brak uprawnień Sanwil Holding chce skupić do 700 tys. akcji własnych po cenie 0,90 zł za akcję
07:56 SANWIL HOLDING SA: Oferta Zakupu Akcji Spółki SANWIL HOLDING S.A.
21/11/19 22:40 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/11/19 13:50 SANWIL HOLDING SA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 3 kwartał 2019 r.