info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.11, godz. 03:35
kontakt
SANWIL

Komunikaty

22/11/19 08:20  brak uprawnień Sanwil Holding chce skupić do 700 tys. akcji własnych po cenie 0,90 zł za akcję
07:56 SANWIL HOLDING SA: Oferta Zakupu Akcji Spółki SANWIL HOLDING S.A.
21/11/19 22:40 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/11/19 13:50 SANWIL HOLDING SA: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 3 kwartał 2019 r.
28/10/19 16:43 SANWIL HOLDING SA: Zawarcie aneksu do istotnej umowy
30/09/19 21:33 SANWIL HOLDING SA: Zawarcie umowy pożyczki
21:31 SANWIL HOLDING SA: SANWIL HOLDING SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19/09/19 14:21 SANWIL HOLDING SA: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2019 r.
05/08/19 13:27 SANWIL HOLDING SA: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SANWIL HOLDING S.A.
01/08/19 14:59  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii E spółki SANWIL HOLDING SA
25/07/19 16:27 SANWIL HOLDING SA: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii E
28/06/19 20:21  brak uprawnień Akcjonariusze Sanwil Holding zdecydowali o skupie do 700 tys. akcji własnych
19:31 SANWIL HOLDING SA: I. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2019 r. II. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZ Sanwil Holding S.A. w dniu 28.06.2019 r.
31/05/19 14:03  brak uprawnień Sanwil Holding chce skupić do 700 tys. akcji własnych
13:52 SANWIL HOLDING SA: I. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. II. Treść projektów uchwał na ZWZ.