info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 17:48
kontakt
METROPOL

Komunikaty

01/04/20 12:58 METROPOLIS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ METROPOLIS S.A. w dniu 31 marca 2020 roku
10:38 METROPOLIS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ METROPOLIS S.A. w dniu 31 marca 2020 roku
10:24  brak uprawnień METROPOLIS SA (12/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 marca 2020 roku
30/03/20 17:08  brak uprawnień METROPOLIS SA (11/2020) Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
05/03/20 21:15 METROPOLIS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2020 r. w Krakowie.
21:09  brak uprawnień METROPOLIS SA (10/2020) Zamierzona zmiana statutu
21:06  brak uprawnień METROPOLIS SA (9/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2020 r. w Krakowie.
10:38 METROPOLIS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2020 r. w Krakowie.
10:23  brak uprawnień METROPOLIS SA (8/2020) Zamierzona zmiana statutu
10:16  brak uprawnień METROPOLIS SA (7/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 marca 2020 r. w Krakowie.
10:10  brak uprawnień METROPOLIS SA (6/2020) Informacja o wystąpieniu z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, dokonanym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych
03/03/20 15:51  brak uprawnień METROPOLIS SA (5/2020) Informacja o nieodbyciu walnego zgromadzenia
14/02/20 15:40  brak uprawnień METROPOLIS SA (4/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019
07/02/20 17:03 METROPOLIS S.A.: Transakcje osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
04/02/20 14:27 METROPOLIS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 marca 2020 r. w Krakowie.