info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.09, godz. 06:48
kontakt
PARCELTE

Komunikaty

05/08/20 11:48  brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (22/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Parcel Technik S.A.
11:09 PARCEL TECHNIK S.A.: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
13/07/20 11:49 PARCEL TECHNIK S.A.: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
23/06/20 13:31 PARCEL TECHNIK S.A.: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
08/06/20 10:52 PARCEL TECHNIK S.A.: Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
13/05/20 22:26  brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (21/2020) Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 roku
21/04/20 23:37  brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (20/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Parcel Technik S.A. w dniu 21 kwietnia  2020 roku.
21:51 PARCEL TECHNIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2020 r.
14/04/20 14:51  brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (19/2020) Korekta raportu 18/2020
03/04/20 23:40  brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (18/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza
19/03/20 18:46  brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (17/2020) Uzupełnienie raportu nr 15/2020
18:21  brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (16/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. na dzień 21 kwietnia 2020
18:15 PARCEL TECHNIK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. na dzień 21 kwietnia 2020
18/03/20 23:54  brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (15/2020) Powołanie Prezesa Zarządu
23:50  brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (14/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu