info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 08:28
kontakt
PARCELTE

Komunikaty

03/04/20 23:40 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (18/2020) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza
19/03/20 18:46 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (17/2020) Uzupełnienie raportu nr 15/2020
18:21 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (16/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. na dzień 21 kwietnia 2020
18:15 PARCEL TECHNIK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. na dzień 21 kwietnia 2020
18/03/20 23:54 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (15/2020) Powołanie Prezesa Zarządu
23:50 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (14/2020) Rezygnacja Prezesa Zarządu
23:45 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (13/2020) Raport roczny za 2019 r
17/03/20 21:40 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (12/2020) Uzupełnienie raportu 8/2020 i 9/2020
13/03/20 22:22 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (11/2020) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
22:06 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (10/2020) Zmiana adresu Parcel Technik S.A.
11/03/20 16:03 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (9/2020) Powołanie trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta
15:59 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (8/2020) Powołanie dwóch Członków Rady Nadzorczej
15:42 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (7/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Parcel Technik S.A. w dniu 11 marca 2020 roku.
15:37 PARCEL TECHNIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 11 marca 2020 r.
10/03/20 19:53 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (6/2020) Rezygnacja członków Rady Nadzorczej