info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 19:41
kontakt
PARCELTE

Komunikaty

25/09/19 18:41 PARCEL TECHNIK S.A.: Zawiadomienia o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
18:21 PARCEL TECHNIK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art. 19 MAR
18:07 PARCEL TECHNIK S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskanych w trybie art. 19 MAR
07/08/19 15:49  brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (8/2019) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2019 roku PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA
15/05/19 13:24  brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (7/2019) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku
09/05/19 13:37  brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (6/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Parcel Technik S.A. w dniu 09 maja 2019 roku
13:11 PARCEL TECHNIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 09 maja 2019 r.
23/04/19 16:15 PARCEL TECHNIK S.A.: Zawiadomienia o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Parcel Technik S.A.
16/04/19 16:24 PARCEL TECHNIK S.A.: Zawiadomienia o zmianie posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Parcel Technik S.A.
10/04/19 14:27  brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (5/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A. na dzień 09 maja 2019 roku
14:17 PARCEL TECHNIK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 09 maja 2019 roku
21/03/19 18:35  brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (4/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r PARCEL TECHNIK SPÓŁKA AKCYJNA (PLBMRNG00013)
14/02/19 10:17  brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (3/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect Parcel Technik Spółka Akcyjna (PLBMRNG00013)
10:14  brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (2/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Parcel Technik Spółka Akcyjna (PLBMRNG00013)
22/01/19 23:45 PARCEL TECHNIK S.A.: Likwidacja podmiotu zależnego