info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 08:27
kontakt
PARCELTE

Komunikaty

27/07/21 21:40 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (22/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
21:24 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (21/2021) Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy- treść podjętych uchwał
21:09 PARCEL TECHNIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło po wznowieniu obrad w dniu 27 lipca 2021r.
00:03 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (20/2021) Korekta Raportu rocznego Parcel Technik S.A. za rok 2020
23/07/21 22:25 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (19/2021) Uzupełnienie Raportu Rocznego za 2020 rok o opinię biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
09/07/21 21:04 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (18/2021) Raport roczny za 2020 rok
01/07/21 12:30 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (17/2021) Rezygnacja dwóch członków Rady Nadzorczej
30/06/21 21:23 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (16/2021) Rejestracja w KRS Statutu Spółki Parcel Technik S.A.
29/06/21 22:57 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (15/2021) Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
22:28 PARCEL TECHNIK S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2021 r.
02/06/21 23:35 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (14/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A.
22:47 PARCEL TECHNIK S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik S.A.
01/06/21 22:48 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (13/2021) Wyznaczenie terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
17/05/21 20:23 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (12/2021) Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 roku
07/05/21 19:52 brak uprawnień PARCEL TECHNIK SA (11/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2021