info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.16, godz. 02:00
kontakt
SOFTBLUE

Komunikaty

14/11/19 19:54 brak uprawnień SOFTBLUE SA (14/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r.
21/10/19 19:56 SOFTBLUE S.A.: Podpisanie aneksu do umowy o wydłużenie realizacji zamówienia
11/10/19 17:31 brak uprawnień SOFTBLUE SA (13/2019) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
14/08/19 19:04 brak uprawnień SOFTBLUE SA (12/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r.
31/07/19 17:52 brak uprawnień SOFTBLUE SA (11/2019) Rejestracja przez sąd zmian w Statucie SoftBlue S.A.
27/06/19 11:23 SOFTBLUE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SoftBlue S.A. z dn. 26.06.2019
26/06/19 19:53 brak uprawnień SOFTBLUE SA (10/2019) Powołanie członka Rady Nadzorczej Emitenta Softblue S.A.
18:29 brak uprawnień SOFTBLUE SA (9/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SoftBlue S.A. w dniu 26 czerwca 2019 r.
01/06/19 14:44 brak uprawnień SOFTBLUE SA (8/2019) Korekta Raportu rocznego SoftBlue S.A. za rok 2018
31/05/19 22:21 brak uprawnień SOFTBLUE SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał
22:11 SOFTBLUE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SoftBlue S.A. wraz z projektami uchwał
21:41 brak uprawnień SOFTBLUE SA (6/2019) Raport roczny SoftBlue S.A. za rok 2018
15/05/19 21:37 brak uprawnień SOFTBLUE SA (5/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 r.
15:59 brak uprawnień SOFTBLUE SA (4/2019) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
06/05/19 19:13 SOFTBLUE S.A.: Podpisanie umowy ze Skarbem Państwa - Ministrem Cyfryzacji