info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 16:46
kontakt
KRVITAMI

Komunikaty

14/05/20 20:05 KRYNICA VITAMIN S.A.: Informacja nt. nawiązania współpracy w zakresie produkcji płynu do dezynfekcji rąk
13/05/20 16:39 KRYNICA VITAMIN S.A.: Informacja nt. nawiązania współpracy w zakresie produkcji napojów
11/05/20 17:00 KRYNICA VITAMIN S.A.: KRYNICA VITAMIN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/04/20 20:48 KRYNICA VITAMIN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krynica Vitamin S.A.
20:42 KRYNICA VITAMIN S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A.
20:40  brak uprawnień Krynica Vitamin wypłaci 0,24 zł dywidendy na akcję
20:34 KRYNICA VITAMIN S.A.: Informacja o wypłacie dywidendy
31/03/20 20:01 KRYNICA VITAMIN S.A.: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2020 r.
19:29 KRYNICA VITAMIN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krynica Vitamin S.A. na dzień 27 kwietnia 2020 r.
19:14  brak uprawnień Krynica Vitamin planuje wypłacić 0,24 zł dywidendy na akcję
18:52 KRYNICA VITAMIN S.A.: Informacja na temat rekomendacji Zarządu i Rady Nadzorczej co do podziału zysku za rok 2019
16:46  brak uprawnień Krynica Vitamin planuje uruchomić produkcję płynu do dezynfekcji rąk
16:28 KRYNICA VITAMIN S.A.: Uruchomienie produkcji preparatu do dezynfekcji
30/03/20 19:43 KRYNICA VITAMIN S.A.: KRYNICA VITAMIN S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:36 KRYNICA VITAMIN S.A.: KRYNICA VITAMIN S.A. formularz raportu rocznego