info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 07:10
kontakt
LOKUM

Komunikaty

10/07/19 10:34  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)
08/07/19 13:37  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2019 roku (tabela)
01/07/19 17:33  brak uprawnień Lokum Deweloper sprzedał w II kw. 82 lokale; koryguje cel na '19 do 400 lokali
17:20 LOKUM DEWELOPER S.A.: Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2019 r.
13:54 LOKUM DEWELOPER S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Lokum Deweloper S.A.
10/06/19 11:23 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku
23/05/19 16:51 LOKUM DEWELOPER S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 22 maja 2019 r.
22/05/19 13:43 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie umów nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Stoczniowej we Wrocławiu przez spółkę zależną Emitenta
15/05/19 07:12 LOKUM DEWELOPER S.A.: LOKUM DEWELOPER S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
24/04/19 13:51 LOKUM DEWELOPER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 roku
13:48  brak uprawnień Lokum Deweloper wypłaci 2 zł dywidendy na akcję za '18
13:45 LOKUM DEWELOPER S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. dotycząca wypłaty dywidendy
13:40 LOKUM DEWELOPER S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. w dniu 24 kwietnia 2019 r.
15/04/19 14:58 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie warunkowej i przedwstępnej umowy nabycia prawa własności gruntów przy ul. Stoczniowej we Wrocławiu
13:37  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2019 roku (tabela, aktl.)