info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 01:31
kontakt
LOKUM

Komunikaty

09/07/20 13:17  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w II kwartale 2020 roku (tabela)
09:46 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku
03/07/20 13:37  brak uprawnień Lokum Deweloper sprzedał w II kw. 41 lokali
13:26 LOKUM DEWELOPER S.A.: Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za II kwartał 2020 r.
02/07/20 14:50 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. na dzień 29 lipca 2020 r. oraz projekty dokumentów
28/05/20 15:23 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku
20/05/20 17:47 LOKUM DEWELOPER S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki, uzyskana w trybie art. 19 MAR
13:13  brak uprawnień Lokum Deweloper rozpoczyna sprzedaż 390 mieszkań we Wrocławiu
13/05/20 07:33  brak uprawnień Wyniki Lokum Deweloper w I kwartale 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
07:19 LOKUM DEWELOPER S.A.: LOKUM DEWELOPER S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/20 13:32 LOKUM DEWELOPER S.A.: Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za 2019 rok na kapitał zapasowy Spółki
10/04/20 11:27  brak uprawnień Sprzedaż lokali przez deweloperów w I kwartale 2020 roku (tabela)
02/04/20 17:20  brak uprawnień Lokum Deweloper sprzedał w I kw. 47 lokali
17:07 LOKUM DEWELOPER S.A.: Dane sprzedażowe Grupy Lokum Deweloper za I kwartał 2020 r.
25/03/20 15:31  brak uprawnień Lokum Deweloper szacuje, że będzie musiał obniżyć cel sprzedaży na lata 2020-2021 o ok. 30 proc.