info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 06:33
kontakt
LOKUM

Komunikaty

25/03/20 15:31  brak uprawnień Lokum Deweloper szacuje, że będzie musiał obniżyć cel sprzedaży na lata 2020-2021 o ok. 30 proc.
11:24  brak uprawnień Lokum Deweloper przesuwa start dwóch projektów; nie ma opóźnień na bieżących budowach
08:11  brak uprawnień Lokum Deweloper chce przeznaczyć zysk za '19 na kapitał zapasowy
07:53 LOKUM DEWELOPER S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku za 2019 rok na kapitał zapasowy Spółki
07:26 LOKUM DEWELOPER S.A.: LOKUM DEWELOPER S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
07:12 LOKUM DEWELOPER S.A.: LOKUM DEWELOPER S.A. formularz raportu rocznego
23/03/20 16:00 LOKUM DEWELOPER S.A.: Wpływ wirusa SARS-CoV-2 oraz choroby COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki
25/02/20 07:30  brak uprawnień Lokum Deweloper szacuje, że sprzeda w 2020 roku ok. 500 lokali
18/02/20 15:05 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku
04/02/20 13:15 LOKUM DEWELOPER S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji serii F
03/02/20 18:05  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji spółki LOKUM DEWELOPER S.A.
27/01/20 17:41  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii F spółki LOKUM DEWELOPER SA
23/01/20 13:46  brak uprawnień Lokum Deweloper ma umowę kupna działki we Wrocławiu pod ok. 500 lokali
13:41 LOKUM DEWELOPER S.A.: Zawarcie umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Góralskiej we Wrocławiu przez spółkę zależną Emitenta
15/01/20 08:47 LOKUM DEWELOPER S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku