info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 02:44
kontakt
BORYSZEW

Komunikaty

18/03/21 10:04 BORYSZEW: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
19/02/21 19:30  brak uprawnień Boryszew porozumiał się z bankami ws. naruszenia kowenantów
19:09 BORYSZEW: Aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi
16/02/21 17:50 BORYSZEW: Informacja nt. rozpoczęcia procesu analiz dotyczących wycen wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Boryszew
01/02/21 11:56 BORYSZEW: Zmiana programu nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
30/01/21 08:45 BORYSZEW: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
25/01/21 14:25 BORYSZEW: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 25 stycznia 2021 roku
14:24 BORYSZEW: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 25 stycznia 2021 roku
19/01/21 07:00  brak uprawnień Boryszew planuje w marcu przedstawić strategię rozwoju grupy na lata 2021-2023 (wywiad)
29/12/20 16:16 BORYSZEW: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 stycznia 2021 roku
16:15 BORYSZEW: Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 25 stycznia 2021 roku
23/12/20 23:16 BORYSZEW: Wykonanie przedwstępnej umowy nabycia EW Rywałd Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu
11/12/20 14:33 BORYSZEW: Zmiany w składzie organów Boryszew S.A.
03/12/20 20:57  brak uprawnień NN OFE ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Boryszewa
20:33 BORYSZEW: Zawiadomienie o zmianie udziałów