info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 05:30
kontakt
BORYSZEW

Komunikaty

29/12/20 16:16 BORYSZEW: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 25 stycznia 2021 roku
16:15 BORYSZEW: Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. zwołanego na dzień 25 stycznia 2021 roku
23/12/20 23:16 BORYSZEW: Wykonanie przedwstępnej umowy nabycia EW Rywałd Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu
11/12/20 14:33 BORYSZEW: Zmiany w składzie organów Boryszew S.A.
03/12/20 20:57  brak uprawnień NN OFE ma poniżej 5 proc. głosów na walnym Boryszewa
20:33 BORYSZEW: Zawiadomienie o zmianie udziałów
30/11/20 12:14  brak uprawnień Boryszew na początku 2021 roku planuje przedstawić nową strategię grupy
08:13  brak uprawnień Strata netto grupy Boryszew w III kw. 2020 wyniosła 116,5 mln zł
00:08 BORYSZEW: BORYSZEW formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
27/11/20 21:36 BORYSZEW: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów EW Rywałd Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu
26/11/20 18:40  brak uprawnień Boryszew widzi ryzyko dot. postępowań podatkowych w kwocie ok. 223,5 mln zł, utworzy rezerwy
17:47 BORYSZEW: Utworzenie rezerw na trwające postępowania kontrolne w spółkach zależnych - aktualizacja
06/11/20 19:28  brak uprawnień Boryszew sfinalizował sprzedaż Impexmetalu Aluminium Konin
18:32 BORYSZEW: Wykonanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży istotnych aktywów
05/11/20 19:38 BORYSZEW: Przeniesienie prawa własności składników majątkowych w ramach spłaty wierzytelności z tytułu dywidendy od spółki zależnej