info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.03, godz. 02:50
kontakt
BORYSZEW

Komunikaty

30/07/21 10:55  brak uprawnień BORYSZEW SA (1/2021) Boryszew Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
27/07/21 09:50  brak uprawnień Boryszew ma przedwstępną warunkową umowę sprzedaży spółki FŁT Polska
09:39 BORYSZEW: Aktualizacja informacji nt. przeglądu opcji strategicznych dla wybranych grup aktywów - zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce FŁT Polska Sp. z o.o.
08/07/21 07:30  brak uprawnień Boryszew chce w październiku przedstawić strategię, może poszerzyć działalność o utylizację odpadów (wywiad)
30/06/21 13:09 BORYSZEW: Podjęcie uchwały w sprawie otwarcia likwidacji Hutmen Spółka z o.o.
24/06/21 15:56 BORYSZEW: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku
15:54 BORYSZEW: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku
22/06/21 17:54  brak uprawnień Grupa Boryszew może zlikwidować spółkę Hutmen
17:41 BORYSZEW: Wniosek zarządu Hutmen Sp. z o.o. w sprawie otwarcia likwidacji
07/06/21 12:12  brak uprawnień EBITDA grupy Boryszew w kolejnych kwartałach może być zbliżona do 92 mln zł osiągniętych w I kw. '21
11:34  brak uprawnień Boryszew chce wczesną jesienią przedstawić strategię rozwoju grupy do 2026 roku
28/05/21 13:01 BORYSZEW: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 24 czerwca 2021 roku
12:59 BORYSZEW: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku
07:43 BORYSZEW: BORYSZEW formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/21 21:45  brak uprawnień Boryszew rozpoczął przegląd opcji strategicznych wybranych aktywów