info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 11:56
kontakt
BORYSZEW

Komunikaty

23/07/20 18:46 BORYSZEW: Powołanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na nową kadencję
14:26 BORYSZEW: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku
14:21 BORYSZEW: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku
14/07/20 17:55 BORYSZEW: Powołanie Zarządu Boryszew S.A. na nową kadencję
30/06/20 13:33  brak uprawnień Sprzedaż Impexmetalu Aluminium Konin przez Boryszew powinna nastąpić w III kw. '20
08:21  brak uprawnień EBITDA grupy Boryszew w II kw. będzie o ok. 50 proc. niższa niż wcześniej planowano
29/06/20 20:58 BORYSZEW: BORYSZEW formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26/06/20 20:38 BORYSZEW: Rejestracja połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
12:58 BORYSZEW: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 23 lipca 2020 roku
12:56 BORYSZEW: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 23 lipca 2020 roku
24/06/20 17:07  brak uprawnień Boryszew mógł naruszyć w I kw. '20 kowenant finansowy dot. długu netto/EBITDA
16:37 BORYSZEW: Informacja nt. możliwego naruszenia kowenantu finansowego
15/06/20 16:16 BORYSZEW: Powołanie członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
16:15 BORYSZEW: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2020 roku
16:14 BORYSZEW: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 15 czerwca 2020 roku