info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.28, godz. 03:01
kontakt
MDIENERG

Komunikaty

22/01/20 17:34 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu
19/12/19 11:04 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytu
10/12/19 09:36 MDI ENERGIA S.A.: Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy
09:32 MDI ENERGIA S.A.: Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy.
02/12/19 08:47 MDI ENERGIA S.A.: Wygaśnięcie Umowy na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych
28/11/19 15:38 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego
15:34 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytu
25/11/19 17:02 MDI ENERGIA S.A.: MDI ENERGIA S.A. formularz raportu kwartalnego
16:59 MDI ENERGIA S.A.: Korekta Śródrocznego Skróconego SF za okres 1.01 - 30.09.2019 r.
22/11/19 17:07 MDI ENERGIA S.A.: MDI ENERGIA S.A. formularz raportu kwartalnego
12/11/19 13:06 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu
28/10/19 16:44 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu
22/10/19 09:34  brak uprawnień MDI Energia ma umowę na budowę 74 elektrowni fotowoltaicznych za 15,85 mln euro
09:16 MDI ENERGIA S.A.: Umowa na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych
08/10/19 14:44 MDI ENERGIA S.A.: Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy.