info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 10:18
kontakt
MDIENERG

Komunikaty

25/11/20 17:35 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytu
23/11/20 17:29 MDI ENERGIA S.A.: MDI ENERGIA S.A. formularz raportu kwartalnego
02/11/20 15:56 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu
16/10/20 11:06 MDI ENERGIA S.A.: Podpisanie umów na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power
22/09/20 12:50 MDI ENERGIA S.A.: Podpisanie umów na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power
18/09/20 10:00 MDI ENERGIA S.A.: Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy
17/09/20 17:24 MDI ENERGIA S.A.: Pismo od PKO BP S.A.
17:17 MDI ENERGIA S.A.: MDI ENERGIA S.A. formularz raportu półrocznego
07/09/20 17:10 MDI ENERGIA S.A.: Podpisanie umów na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power
17:06 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w związku z realizacją projektów OZE
06/08/20 17:28 MDI ENERGIA S.A.: Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy
04/08/20 14:05 MDI ENERGIA S.A.: Nabycie akcji Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
31/07/20 12:04 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie umowy o kredyt odnawialny w związku z realizacją projektów OZE
30/07/20 12:43 MDI ENERGIA S.A.: Zawarcie aneksów do umów kredytu.
28/07/20 13:31 MDI ENERGIA S.A.: Podpisanie umów na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power