info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 10:49
kontakt
COMARCH

Komunikaty

30/06/20 16:05 COMARCH: RB-12-2020 Umowa kredytu nieodnawialnego z CaixaBank, S.A. Oddział w Polsce
24/06/20 17:13  brak uprawnień Comarch wypłaci 1,5 zł dywidendy na akcję za 2019 rok
17:10 COMARCH: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA Comarch S.A.
17:05 COMARCH: Uchwała WZA Comarch SA w sprawie wypłaty dywidendy
16:59 COMARCH: Treść uchwał podjętych przez WZA Comarch S.A. dnia 24 czerwca 2020
26/05/20 17:37  brak uprawnień COMARCH SA (2/2020) Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na WZA Comarch S.A.
17:13 COMARCH: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. na dzień 24 czerwca 2020 roku oraz projekty uchwał
15:56  brak uprawnień Rada nadzorcza Comarchu za wypłatą 1,5 zł dywidendy na akcję
15:48 COMARCH: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto za rok 2019
18/05/20 13:33  brak uprawnień Portfel zamówień Comarchu na 2020 rok wyższy o 5-10 proc. rok do roku
15/05/20 18:33  brak uprawnień Zysk netto Comarchu w I kw. wyniósł 14,2 mln zł, powyżej oczekiwań
17:58  brak uprawnień Wyniki Comarchu w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
17:52 COMARCH: COMARCH formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/05/20 09:13  brak uprawnień BM mBanku obniżył cenę docelową akcji Comarchu do 220,3 zł, a rekomendację do "trzymaj"
12/05/20 11:24  brak uprawnień COMARCH SA (1/2020) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comarch S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz ocena sytuacji Spółki