info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 07:17
kontakt
PROPERTY

Komunikaty

08/08/20 00:00  brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (8/2020) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019
07/08/20 23:56  brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (7/2020) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2019
29/07/20 19:33  brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (6/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
19:30  brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (5/2020) Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za rok 2019 oraz 2020
29/06/20 22:37  brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (4/2020) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020
22/05/20 23:34 PROPERTY LEASE FUND S.A.: Wznowienie umowy i przeniesienie własności nieruchomości
13/05/20 22:36 PROPERTY LEASE FUND S.A.: Wypowiedzenie umowy leasingowej przez Emitenta
11/05/20 20:23  brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał i raportu rocznego za 2019 rok
28/04/20 22:32 PROPERTY LEASE FUND S.A.: Wszczęcie śledztwa dot. fałszywej opinii wydanej przez biegłego Bogusława Mikołajewskiego
14/02/20 20:23  brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (2/2020) Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019
31/01/20 17:44  brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
14/11/19 23:52  brak uprawnień PROPERTY LEASE FUND SA (15/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019
07/10/19 17:11 PROPERTY LEASE FUND S.A.: Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw oraz wniesienie aktu oskarżenia
25/09/19 23:14 PROPERTY LEASE FUND S.A.: Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E
21/08/19 23:40 PROPERTY LEASE FUND S.A.: Przekazanie środków pieniężnych na częściową spłatę wartości nominalnej obligacji serii C, D, E