info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 20:47
kontakt
WITTCHEN

Komunikaty

02/10/20 16:49 WITTCHEN S.A.: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za III kwartał 2020
17/09/20 20:01 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/20 19:27 WITTCHEN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wittchen S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
19:15 WITTCHEN S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
25/08/20 14:34 WITTCHEN S.A.: Zawiadomienie o rejestracji przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Wittchen S.A.
03/08/20 13:22 WITTCHEN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.
30/07/20 15:46  brak uprawnień Ipopema obniża wycenę dla akcji LPP, VRG i Monnari, podwyższa dla CCC
03/07/20 13:42 WITTCHEN S.A.: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2020
17/06/20 12:12 WITTCHEN S.A.: Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
16/06/20 17:41 WITTCHEN S.A.: Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych.
10/06/20 19:57 WITTCHEN S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta.
19:35  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii D spółki WITTCHEN SA
29/05/20 17:08 WITTCHEN S.A.: Informacja dotycząca warunkowej rejestracji akcji serii D Emitenta w KDPW
26/05/20 18:36 WITTCHEN S.A.: Wybór biegłego rewidenta.
22/05/20 12:10  brak uprawnień Wittchen podpisał z Lidlem umowę na 2020 rok o szacunkowej wartości 13,07 mln zł