info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.10, godz. 22:05
kontakt
WITTCHEN

Komunikaty

03/07/20 13:42 WITTCHEN S.A.: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2020
17/06/20 12:12 WITTCHEN S.A.: Wydanie akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
16/06/20 17:41 WITTCHEN S.A.: Komunikat KDPW - rejestracja papierów wartościowych.
10/06/20 19:57 WITTCHEN S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D Emitenta.
19:35  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii D spółki WITTCHEN SA
29/05/20 17:08 WITTCHEN S.A.: Informacja dotycząca warunkowej rejestracji akcji serii D Emitenta w KDPW
26/05/20 18:36 WITTCHEN S.A.: Wybór biegłego rewidenta.
22/05/20 12:10  brak uprawnień Wittchen podpisał z Lidlem umowę na 2020 rok o szacunkowej wartości 13,07 mln zł
12:06 WITTCHEN S.A.: Ustalenie warunków znaczącej umowy przez Emitenta.
21/05/20 20:43 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
04/05/20 19:18 WITTCHEN S.A.: Powiadomienia o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 MAR.
30/04/20 19:58 WITTCHEN S.A.: Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii B i objęcie Akcji serii D Spółki w związku z realizacją II Programu Motywacyjnego.
10/04/20 18:27  brak uprawnień Zarząd Wittchen rekomenduje rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019 rok
18:14 WITTCHEN S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok 2019.
02/04/20 18:18 WITTCHEN S.A.: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za I kwartał 2020