info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:54
kontakt
WITTCHEN

Komunikaty

30/07/21 13:30  brak uprawnień WITTCHEN SA (1/2021) Wittchen Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
29/07/21 16:05 WITTCHEN S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wittchen S.A.
27/07/21 15:40 WITTCHEN S.A.: Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w ramach realizacji uchwalonego w 2019 r. II Programu Motywacyjnego Wittchen S.A.
02/07/21 16:26 WITTCHEN S.A.: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za II kwartał 2021
25/06/21 18:17 WITTCHEN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wittchen S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
18:10 WITTCHEN S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 25 czerwca 2021 r.
28/05/21 12:25 WITTCHEN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.
27/05/21 20:28 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/04/21 19:01 WITTCHEN S.A.: Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii B i objęcie Akcji serii D Spółki w związku z realizacją II Programu Motywacyjnego.
18:36 WITTCHEN S.A.: Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku za rok 2020.
27/04/21 23:18 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A. formularz raportu rocznego
23:10 WITTCHEN S.A.: WITTCHEN S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23/04/21 11:50 WITTCHEN S.A.: Zawarcie znaczącej umowy z mBank S.A. - aneks do umowy o linię wieloproduktową
09/04/21 14:40 WITTCHEN S.A.: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2020.
02/04/21 17:40 WITTCHEN S.A.: Informacja o skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży za I kwartał 2021