info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.15, godz. 22:37
kontakt
AILLERON

Komunikaty

12/01/21 16:39 AILLERON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ Ailleron SA w dniu 08.01.2021r.
11/01/21 17:45 AILLERON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 8 stycznia 2021r.
08/01/21 17:38 AILLERON S.A.: Powołanie Pana Dariusza Orłowskiego na Członka Rady Nadzorczej
07/01/21 17:28 AILLERON S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18/12/20 18:43 AILLERON S.A.: Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. zwołanego na dzień 8 stycznia 2021 roku na żądanie Akcjonariusza
14/12/20 18:26 AILLERON S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza - Dariusza Orłowskiego - o nabyciu akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
18:25 AILLERON S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza - Middlefield Ventures - o sprzedaży akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
11/12/20 19:26 AILLERON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA na dzień 8 stycznia 2021 roku
08/12/20 18:49  brak uprawnień Ailleron sprzedaje udziały Software Mind; jej większościowym akcjonariuszem zostanie EI
17:36 AILLERON S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży istniejących udziałów oraz umowy dotyczącej objęcia nowych udziałów w kapitale zakładowym Software Mind spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
17:32 AILLERON S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia term-sheet dotyczącego sprzedaży udziałów w spółce zależnej od Emitenta - Software Mind spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
01/12/20 15:57 AILLERON S.A.: Piąte wezwanie akcjonariuszy Ailleron S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu dokonania obowiązkowej dematerializacji
30/11/20 18:54 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/20 15:22 AILLERON S.A.: Czwarte wezwanie akcjonariuszy Ailleron S.A. do złożenia dokumentów akcji w celu dokonania obowiązkowej dematerializacji
30/10/20 09:31 AILLERON S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki