info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.01, godz. 16:46
kontakt
AILLERON

Komunikaty

27/02/20 13:21  brak uprawnień Ailleron spodziewa się rozstrzygnięcia przetargu dla Citibanku w USA w '20
26/02/20 19:24 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
18/02/20 17:31 AILLERON S.A.: Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych za lata 2020-2021
21/01/20 17:01 AILLERON S.A.: Zawiadomienie Akcjonariusza o obniżeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
15/01/20 12:07 AILLERON S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
11/12/19 17:52 AILLERON S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki
28/11/19 08:15 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/11/19 12:29 AILLERON S.A.: Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku
20/11/19 08:19 AILLERON S.A.: Podpisanie umowy ramowej o współpracy ze spółką z Doliny Krzemowej
30/09/19 19:57 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/09/19 20:27 AILLERON S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2019 roku
07/08/19 17:54 AILLERON S.A.: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą kolejnego etapu ekspansji Spółki na rynku amerykańskim
06/08/19 17:04 AILLERON S.A.: Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Ailleron SA dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału
30/07/19 17:24 AILLERON S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
10/06/19 12:16 AILLERON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ Ailleron SA w dniu 05.06.2019 r.