info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.18, godz. 22:59
kontakt
AILLERON

Komunikaty

06/04/21 17:50  brak uprawnień Ailleron ma przedwstępną umowę zakupu 70 proc. udziałów w ValueLogic
17:21 AILLERON S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta - Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - przedwstępnej umowy nabycia udziałów w spółce ValueLogic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
17:20 AILLERON S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia term-sheet dotyczącego nabycia przez spółkę zależną od Emitenta - Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - udziałów w spółce ValueLogic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
31/03/21 17:52 AILLERON S.A.: Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta na rzecz spółki Software Mind spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
02/03/21 15:46  brak uprawnień Ailleron liczy na znaczny wzrost wyników w tym roku (opis)
12:15  brak uprawnień Ailleron liczy na znaczny wzrost wyników w tym roku
01/03/21 19:33  brak uprawnień Ailleron w IV kw. miał 5,8 mln zł zysku netto, w '21 liczy na wzrost sprzedaży eksportowej
17:53 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/01/21 12:54 AILLERON S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
12/01/21 16:39 AILLERON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na NWZ Ailleron SA w dniu 08.01.2021r.
11/01/21 17:45 AILLERON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 8 stycznia 2021r.
08/01/21 17:38 AILLERON S.A.: Powołanie Pana Dariusza Orłowskiego na Członka Rady Nadzorczej
07/01/21 17:28 AILLERON S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18/12/20 18:43 AILLERON S.A.: Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. zwołanego na dzień 8 stycznia 2021 roku na żądanie Akcjonariusza
14/12/20 18:26 AILLERON S.A.: Zawiadomienie od Akcjonariusza - Dariusza Orłowskiego - o nabyciu akcji i zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce