info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.31, godz. 14:21
kontakt
AILLERON

Komunikaty

30/07/21 17:40  brak uprawnień AILLERON SA (1/2021) AILLERON Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
25/06/21 17:27 AILLERON S.A.: Zawarcie umowy kredytowej z mBank - zamiana banku udzielającego finansowania
24/06/21 17:23  brak uprawnień Ailleron wypłaci 0,32 zł dywidendy na akcję
17:12 AILLERON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ailleron SA w dniu 23 czerwca 2021 roku
17:08 AILLERON S.A.: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA dotycząca wypłaty dywidendy
17:05 AILLERON S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ailleron SA w dniu 23 czerwca 2021 roku
31/05/21 17:49 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/05/21 15:43 AILLERON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. na dzień 23 czerwca 2021 roku
14:22 AILLERON S.A.: Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie wypłacenia dywidendy
27/05/21 19:28 AILLERON S.A.: Powołanie Członków Zarządu Ailleron SA na nową kadencję
30/04/21 18:33 AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz raportu rocznego
AILLERON S.A.: AILLERON S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
22/04/21 18:00 AILLERON S.A.: Finalizacja transakcji z ValueLogic - zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta - Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - przyrzeczonej umowy nabycia udziałów w spółce ValueLogic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
20/04/21 18:32  brak uprawnień Ailleron sfinalizował sprzedaż pakietu akcji Software Mind na rzecz Enterprise Investors
18:03 AILLERON S.A.: Finalizacja transakcji z Enterprise Investors - zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży istniejących udziałów oraz podwyższenie kapitału zakładowego Software Mind spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie