info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 10:13
kontakt
LARQ

Komunikaty

28/04/21 15:17 LARQ S.A.: LARQ S.A. formularz raportu rocznego
22/04/21 21:04 LARQ S.A.: Aktualizacja wartości aktywa trwałego - udziałów w spółce zależnej
13/04/21 16:36 LARQ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 kwietnia 2021 r.
16:30 LARQ S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 13 kwietnia 2021 r.
07/04/21 12:51 LARQ S.A.: otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
01/04/21 01:05 LARQ S.A.: otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
00:57 LARQ S.A.: złożenie przez Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji wniosku o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
18/03/21 13:58 LARQ S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
12/03/21 19:06 LARQ S.A.: Przyjęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji
08/03/21 16:10 LARQ S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu
04/03/21 21:23 LARQ S.A.: Rezygnacja prezesa zarządu
19/02/21 18:02  brak uprawnień W wezwaniu na Larq nie złożono żadnego zapisu na akcje spółki
17:45  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji nabytych w wyniku realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji LARQ S.A.
10/02/21 10:37 LARQ S.A.: Rejestracja przez sąd zmian Statutu Emitenta
04/02/21 17:02  brak uprawnień Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji LARQ SA