info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 19:16
kontakt
LARQ

Komunikaty

07/04/20 12:14 LARQ S.A.: Zawarcie umowy pożyczki przez LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ze spółką pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
03/04/20 13:21 LARQ S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu przez LARQ Growth Fund I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z funduszem zarządzanym przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A..
12:21 LARQ S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
02/04/20 08:01 LARQ S.A.: Podpisanie przez akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu porozumienia akcjonariuszy - umowy inwestycyjnej w przedmiocie określenia zasad wspólnej polityki wobec spółki BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
07:46 LARQ S.A.: Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej dotyczącej przystąpienia akcjonariuszy spółki pod firmą BRAND 24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu do rozmów w sprawie określenia zasad współpracy mającej na celu wsparcie BRAND 24 S.A. w jej dalszym rozwoju.
31/03/20 13:16 LARQ S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu
19/03/20 17:03 LARQ S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 17 marca 2020 roku dotyczącego podsumowania subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I
17/03/20 20:14 LARQ S.A.: Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I
12/03/20 16:42 LARQ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
02/03/20 20:28 LARQ S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 2 marca 2020 r. w zakresie uzupełnienia załącznika
20:01 LARQ S.A.: Podjęcie uchwały przez Zarząd Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego
19:44 LARQ S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej otrzymania od potencjalnego inwestora oferty dotyczącej objęcia akcji Spółki w przypadku emisji przez Spółkę akcji nowej serii w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach skorzystania przez Zarząd Spółki z upoważnienia przewidzianego w § 5a Statutu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego
24/02/20 15:12 LARQ S.A.: Informacja o wpisie zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
13/02/20 09:42  brak uprawnień LARQ SA (1/2020) LARQ Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
11/02/20 14:38 LARQ S.A.: Zamknięcie transakcji związanej z inwestycją Nextbike GmbH w Nextbike Polska S.A.