info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 10:48
kontakt
LARQ

Komunikaty

16/07/21 18:12 LARQ S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
06/07/21 21:59 LARQ S.A.: uprawomocnienie się postanowienia sądu w sprawie zatwierdzenia układu Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji
30/06/21 19:54 LARQ S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 30 czerwca 2021 r.
18:53 LARQ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 30 czerwca 2021 r.
28/06/21 17:54 LARQ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
15/06/21 14:29 LARQ S.A.: Informacja o uzupełnieniu dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ"), zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., istotnych dla podejmowanych uchwał
11/06/21 19:22 LARQ S.A.: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. ("ZWZ") w związku z żądaniem akcjonariusza, projekty uchwał
04/06/21 14:14 LARQ S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
28/05/21 11:29 LARQ S.A.: LARQ S.A. formularz raportu kwartalnego
26/05/21 07:23 LARQ S.A.: postanowienie sądu w sprawie zatwierdzenia układu Synergic sp. z o.o. w restrukturyzacji
28/04/21 15:17 LARQ S.A.: LARQ S.A. formularz raportu rocznego
22/04/21 21:04 LARQ S.A.: Aktualizacja wartości aktywa trwałego - udziałów w spółce zależnej
13/04/21 16:36 LARQ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 13 kwietnia 2021 r.
16:30 LARQ S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 13 kwietnia 2021 r.
07/04/21 12:51 LARQ S.A.: otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie