info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.30, godz. 09:09
kontakt
LARQ

Komunikaty

27/11/20 20:04 LARQ S.A.: Rejestracja przez sąd zmiany statutu
19:15 LARQ S.A.: Zainicjowanie otwarcia postępowania restukturyzacyjnego przez Synergic sp. z o.o.
08:28 LARQ S.A.: LARQ S.A. formularz raportu kwartalnego
16/11/20 09:50 LARQ S.A.: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
09/11/20 16:29 LARQ S.A.: Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii: K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10
04/11/20 15:43 LARQ S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A.
02/11/20 18:58 LARQ S.A.: Złożenie oświadczenia o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, dookreślenie kapitału zakładowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu
30/10/20 11:27 LARQ S.A.: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji
27/10/20 17:34 LARQ S.A.: Zawarcie umowy objęcia akcji serii J oraz serii K1-K3
23/10/20 14:46 LARQ S.A.: Aktualizacja wartości aktywa trwałego - udziałów w spółce zależnej
22/10/20 16:19 LARQ S.A.: Zawarcie umowy pożyczki oraz umowy przekazu
14:57 LARQ S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
20/10/20 19:32 LARQ S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A. zwołanego na dzień 23 października 2020 roku
19/10/20 18:52  brak uprawnień LARQ SA (6/2020) LARQ Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
18:46  brak uprawnień LARQ SA (5/2020) LARQ Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk