info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 13:00
kontakt
LARQ

Komunikaty

08/10/19 17:53 LARQ S.A.: Zawarcie przez Emitenta umów objęcia akcji Nextbike Polska S.A.
02/10/19 17:52 LARQ S.A.: Zawarcie transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Nextbike Polska S.A.
29/09/19 17:12 LARQ S.A.: Korekta raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
27/09/19 20:51 LARQ S.A.: LARQ S.A. formularz raportu półrocznego
03/09/19 18:04 LARQ S.A.: Umowa gwarancji objęcia akcji Nextbike Polska S.A.
13/08/19 13:36 LARQ S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu LARQ S.A.
09/08/19 16:18 LARQ S.A.: Rejestracja akcji serii G Emitenta w KDPW oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G Emitenta
08/08/19 20:03  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii G spółki LARQ SA
31/07/19 14:51 LARQ S.A.: Rejestracja akcji serii G Emitenta w KDPW
12/07/19 16:45 LARQ S.A.: Zawarcie transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Brand 24 S.A.
02/07/19 18:32 LARQ S.A.: Wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Larq S.A.
28/06/19 21:08 LARQ S.A.: Powołanie członków Zarządu Larq S.A. na nową wspólną V kadencję
20:56 LARQ S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Larq S.A. na nową wspólną IV kadencję
20:45 LARQ S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Larq S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
20:12 LARQ S.A.: Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28.06.2019 r.