info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.02, godz. 21:11
kontakt
LARQ

Komunikaty

19/02/21 18:02  brak uprawnień W wezwaniu na Larq nie złożono żadnego zapisu na akcje spółki
17:45  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji nabytych w wyniku realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji LARQ S.A.
10/02/21 10:37 LARQ S.A.: Rejestracja przez sąd zmian Statutu Emitenta
04/02/21 17:02  brak uprawnień Komunikat w sprawie zmiany treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji LARQ SA
03/02/21 07:41  brak uprawnień Korekta wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji LARQ SA
02/02/21 18:28 LARQ S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 15 stycznia 2021 r.
25/01/21 14:22 LARQ S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
15/01/21 18:47 LARQ S.A.: Ogłoszenie wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż akcji Larq S.A. przez strony porozumienia akcjonariuszy
18:02  brak uprawnień Akcjonariusze Larq wzywają do sprzedaży 15.742 akcji po cenie 2,06 zł
17:46  brak uprawnień Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji LARQ SA
14/01/21 21:09 LARQ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
11/01/21 12:56 LARQ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
05/01/21 16:44 LARQ S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie
30/12/20 17:29 LARQ S.A.: Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej w skład Rady Nadzorczej LARQ S.A.
29/12/20 17:02 LARQ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów podczas drugiej części obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 grudnia 2020 r.