info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.08, godz. 10:14
kontakt
GLGPHARM

Komunikaty

18/03/20 09:43 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki GLG PHARMA S.A.
12/12/19 19:23 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki GLG PHARMA SA
05/07/19 19:50 brak uprawnień GPW: zmiany systemu notowań akcjami spółki GLG PHARMA SA na rynku NewConnect
24/06/19 12:38 brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę GLG PHARMA S.A.
15/05/19 23:01 brak uprawnień GLG PHARMA SA (6/2019) Raport okresowy GLG Pharma S.A. za I kwartał 2019 roku.
26/03/19 08:17 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki GLG PHARMA SA
19/02/19 18:30 brak uprawnień GPW: Komunikat - GLG PHARMA
18/02/19 22:20 brak uprawnień GLG PHARMA SA (5/2019) Raport okresowy GLG Pharma S.A. za IV kwartał 2018 roku.
15/02/19 18:27 brak uprawnień GPW zawiesza obrót akcjami siedmiu spółek z NewConnect
08/02/19 22:43 brak uprawnień GLG PHARMA SA (4/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku - korekta
22:33 brak uprawnień GLG PHARMA SA (3/2019) Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z publikacją harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
22:14 brak uprawnień GLG PHARMA SA (2/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
09/01/19 08:53 brak uprawnień GLG PHARMA SA (1/2019) Rezygacja członka Rady Nadzorczej
06/12/18 22:32 GLG PHARMA S.A.: Otrzymanie od Instytutu Przemysłu Organicznego z siedzibą w Warszawie, Oddział w Pszczynie wypowiedzenia umowy w zakresie realizacji Projektu TNBC.
14/11/18 21:55 brak uprawnień GLG PHARMA SA (16/2018) Raport okresowy GLG Pharma S.A. za III kwartał 2018 roku.