info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 17:33
kontakt
HANDLOWY

Komunikaty

12/08/19 16:56 HANDLOWY: Informacja o zarejestrowaniu przez sąd zmiany statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A.
25/07/19 11:14  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową dla Banku Handlowego do 64,4 zł, podniósł rekomendację do "kupuj"
23/07/19 16:50 HANDLOWY: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
11/07/19 17:58  brak uprawnień Bank Handlowy zdecydował o odpisie aktualizującym o wartości 53 mln zł
17:46 HANDLOWY: Zdarzenie mające wpływ na wyniki finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. w II kwartale 2019 r.
25/06/19 15:56 HANDLOWY: Informacja o rezygnacji członka Rady Nadzorczej Banku
24/06/19 12:35  brak uprawnień Haitong zmienił rekomendacje i ceny docelowe dla czterech banków
07/06/19 06:34  brak uprawnień Bank Handlowy wypowiedział ZM Henryk Kania umowy kredytowe
06/06/19 19:18  brak uprawnień Bank Handlowy wypowiedział jednemu z klientów umowy kredytowe; ekspozycja wynosi 124,5 mln zł
19:08 HANDLOWY: Informacja o wypowiedzeniu umowy kredytowej przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.
05/06/19 19:40 HANDLOWY: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 5 czerwca 2019 r.
16:54 HANDLOWY: Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2018 roku
16:26 HANDLOWY: Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 5 czerwca 2019 r.
16:12 HANDLOWY: Powołanie członków Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
14:22  brak uprawnień Bank Handlowy wypłaci 3,74 zł dywidendy na akcję