info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 08:33
kontakt
HANDLOWY

Komunikaty

30/07/21 12:52  brak uprawnień BANK HANDLOWY SA (1/2021) Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
20/07/21 21:12  brak uprawnień B.Handlowy otrzymał zalecenie KNF ws. dywidendy; wypłaci 1,2 zł na akcję za '20
20:15 HANDLOWY: Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące dywidendy
01/07/21 21:35 HANDLOWY: Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 r. oraz wysokości indywidualnego wskaźnika ST dla Banku Handlowego w Warszawie S.A.
17/06/21 19:44 HANDLOWY: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.
19:29 HANDLOWY: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za 2020 oraz niepodzielonego zysku za 2019 rok
16:12 HANDLOWY: Informacja o akcjonariuszach, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.
16:02 HANDLOWY: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
13:54  brak uprawnień WZ B.Handlowego za warunkową wypłatą do 1,2 zł dywidendy na akcję za '20 oraz do 3,66 zł za '19
15/06/21 10:05 HANDLOWY: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za 2020 rok i niepodzielonego zysku za 2019 rok
14/06/21 15:51  brak uprawnień Zarząd B. Handlowego za wypłatą do 1,2 zł dywidendy na akcję za '20 oraz do 3,66 zł za '19 (opis)
15:37  brak uprawnień Zarząd B. Handlowego za wypłatą do 1,2 zł dywidendy na akcję za '20 oraz do 3,66 zł za '19
15:14 HANDLOWY: Informacja o proponowanym podziale zysku netto za 2020 rok i niepodzielonego zysku z 2019 roku
01/06/21 09:34  brak uprawnień Haitong Bank podwyższył cenę docelową akcji Banku Handlowego do 46,3 zł
26/05/21 17:48  brak uprawnień Pięciu członków RN Banku Handlowego nie będzie ubiegało się o wybór na kolejną kadencję