info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 08:39
kontakt
PATFUND

Komunikaty

20/03/20 21:08 brak uprawnień PATENT FUND SA (3/2020) Korekta raportu rocznego nr 2/2020 - Raport roczny za 2019
20:07 brak uprawnień PATENT FUND SA (2/2020) Raport roczny za 2019
14/01/20 15:39 brak uprawnień PATENT FUND SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
30/12/19 17:14 brak uprawnień PATENT FUND SA (11/2019) Podpisanie Listu intencyjnego
13/11/19 17:54 brak uprawnień PATENT FUND SA (10/2019) Raport za III kwartał 2019 r.
13/08/19 22:20 brak uprawnień PATENT FUND SA (9/2019) Raport za II kwartał 2019 r.
19/06/19 20:46 brak uprawnień PATENT FUND SA (8/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
14/05/19 22:23 brak uprawnień PATENT FUND SA (7/2019) Raport za I kwartał 2019 r.
10/05/19 12:31 PATENT FUND S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 10 maja 2019 r.
12:25 brak uprawnień PATENT FUND SA (6/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10.05.2019 r.
30/04/19 18:33 brak uprawnień PATENT FUND SA (5/2019) Zmiana w Zarządzie Spółki
12/04/19 13:56 PATENT FUND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 maja 2019 roku
13:45 brak uprawnień PATENT FUND SA (4/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 10 maja 2019 roku
21/03/19 22:13 brak uprawnień PATENT FUND SA (3/2019) Raport roczny za 2018 r.
06/02/19 19:43 brak uprawnień PATENT FUND SA (2/2019) Wybór biegłego rewidenta