info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 16:38
kontakt
JRHOLDIN

Komunikaty

15/10/20 14:24 JR HOLDING S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
10/10/20 19:36  brak uprawnień JR HOLDING ASI SA (17/2020) Raport miesięczny za wrzesień 2020 roku
07/10/20 19:20 JR HOLDING S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/10/20 20:53 JR HOLDING S.A.: Zbycie akcji własnych przez Emitenta
01/10/20 22:22 JR HOLDING S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z KBJ S.A.
30/09/20 14:51 JR HOLDING S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
29/09/20 23:35 JR HOLDING S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
25/09/20 08:48 JR HOLDING S.A.: Nabycie akcji przez Emitenta
08:45 JR HOLDING S.A.: Rozwiązanie umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku Covid-19.
16/09/20 05:38 JR HOLDING S.A.: Podpisanie aneksu do Term Sheet dotyczącego wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego
14/09/20 22:08 JR HOLDING S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
11/09/20 16:46 JR HOLDING S.A.: Transakcja zrealizowana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
10/09/20 21:58  brak uprawnień JR HOLDING ASI SA (16/2020) Raport miesięczny za sierpień 2020 roku
08/09/20 09:05 JR HOLDING S.A.: Zawarcie umowy na zakup praw do uzyskania patentu na testy zaburzeń smaku Covid-19.
05/09/20 00:25  brak uprawnień JR HOLDING ASI SA (15/2020) Uzupełnienie do raportu 13/2020 z dn. 1 września 2020 r. - Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji