info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 13:50
kontakt
JRHOLDIN

Komunikaty

18/11/19 23:34 JR HOLDING S.A.: Nowa strategia JR HOLDING ASI S.A.
15/11/19 19:28 JR HOLDING S.A.: Zakończenie skupu akcji własnych Emitenta
14/11/19 20:46  brak uprawnień JR HOLDING ASI SA (17/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
31/10/19 13:39 JR HOLDING S.A.: Sprzedaż nieruchomości własnych przez Spółkę zależną Emitenta
23/10/19 12:44 JR HOLDING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 listopada 2019 roku.
12:17  brak uprawnień JR HOLDING SA (16/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.11.2019 r.
22/10/19 16:27  brak uprawnień JR HOLDING SA (15/2019) Rejestracja zmian Statutu Emitenta
15/10/19 13:34 JR HOLDING S.A.: Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym
11/10/19 20:50 JR HOLDING S.A.: Skup akcji własnych
20:32 JR HOLDING S.A.: Powiadomienie dotyczące wygaśnięcia zastawu na akcjach Emitenta
07/10/19 21:53 JR HOLDING S.A.: Wpis Emitenta do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi
11:18 JR HOLDING S.A.: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych.
11:07 JR HOLDING S.A.: Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych.
04/10/19 20:51 JR HOLDING S.A.: Skup akcji własnych
20:10 JR HOLDING S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji