info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 18:29
kontakt
JRHOLDIN

Komunikaty

26/05/20 07:54 JR HOLDING S.A.: Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży praw własności intelektualnej do metod diagnostycznych umożliwiających badania przesiewowe w kierunku wirusa SARS-CoV-2 i/lub COVID-19
21/05/20 16:32 JR HOLDING S.A.: Zbycie akcji własnych przez Emitenta
20/05/20 19:07  brak uprawnień JR HOLDING ASI SA (6/2020) Powołanie Prezesa Zarządu nowej IV kadencji
15/05/20 09:46  brak uprawnień JR HOLDING ASI SA (5/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
12/05/20 16:06 JR HOLDING S.A.: Rozpoczęcie publikacji raportów miesięcznych
08/05/20 13:48 JR HOLDING S.A.: Podpisanie aneksu do Term Sheet dotyczącego wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego
16/04/20 20:46 JR HOLDING S.A.: Objęcie akcji GenXone
15/04/20 16:38 JR HOLDING S.A.: Zmiana nazwy spółki portfelowej
06/04/20 09:54 JR HOLDING S.A.: Zawarcie porozumienia inwestycyjnego z Medcamp i GenXone w zakresie finansowania badania nad koronawirusem SARS - CoV - 2.
03/04/20 13:11 JR HOLDING S.A.: Zwiększenie zaangażowania kapitałowego przez Emitenta w spółce Medcamp S.A.
31/03/20 23:30 JR HOLDING S.A.: Podpisanie przez spółkę portfelową Ramowej Umowy o Świadczenie Usług Marketingowych
23:21 JR HOLDING S.A.: Podpisanie aneksu do Term Sheet dotyczącego wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego
20/03/20 23:39  brak uprawnień JR HOLDING ASI SA (4/2020) Raport roczny JR HOLDING ASI S.A. za rok obrotowy 2019
19/03/20 10:45 JR HOLDING S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wdrożenia terapii stwardnienia rozsianego w komercyjnym leczeniu
18/03/20 22:45 JR HOLDING S.A.: Podwyższenia kapitału zakładowego w spółce portfelowej