info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.26, godz. 04:46
kontakt
JRHOLDIN

Komunikaty

23/08/19 21:58 JR HOLDING S.A.: Skup akcji własnych
16/08/19 08:43 JR HOLDING S.A.: Wznowienie skupu akcji własnych
14/08/19 19:17  brak uprawnień JR HOLDING SA (13/2019) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
02/08/19 11:59  brak uprawnień JR HOLDING SA (12/2019) Zarejestrowanie w KRS zmian Statutu Emitenta
15/07/19 19:46 JR HOLDING S.A.: Zawieszenie skupu akcji własnych w okresie zamkniętym
12/07/19 19:49 JR HOLDING S.A.: Skup akcji własnych
05/07/19 23:20 JR HOLDING S.A.: Skup akcji własnych
04/07/19 15:53 JR HOLDING S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 25/2019
01/07/19 13:17 JR HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2019 roku
28/06/19 23:14  brak uprawnień JR HOLDING SA (11/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 28.06.2019 roku.
22:24 JR HOLDING S.A.: Skup akcji własnych
19/06/19 16:32 JR HOLDING S.A.: Nabycie udziałów przez spółkę współzależną Emitenta celem ich umorzenia.
16:20 JR HOLDING S.A.: Zbycie udziałów spółki współzależnej celem ich umorzenia przez spółkę współzależną.
14/06/19 18:49 JR HOLDING S.A.: Skup akcji własnych
10/06/19 23:58  brak uprawnień JR HOLDING SA (10/2019) Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad wraz z projektami uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.06.2019 r.