info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 18:23
kontakt
HUBSTYLE

Komunikaty

07/11/19 10:40 HubStyle S.A.: Zawarcie umowy pożyczki
06/11/19 20:35 HubStyle S.A.: Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową HubStyle we wrześniu 2019 roku - KOREKTA
05/11/19 19:41 HubStyle S.A.: Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową HubStyle w październiku 2019 roku.
02/10/19 17:03 HubStyle S.A.: Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową HubStyle we wrześniu 2019 roku.
30/09/19 22:58 HubStyle S.A.: HubStyle S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16:52 HubStyle S.A.: Dokonanie odpisów aktualizujących
12:44 HubStyle S.A.: Zawieszenie obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW
27/09/19 19:27  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki HUBSTYLE S.A.
26/09/19 22:37 HubStyle S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
06/09/19 11:43 HubStyle S.A.: Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową HubStyle w sierpniu 2019 roku.
05/09/19 10:04 HubStyle S.A.: Wybór biegłego rewidenta
28/08/19 13:34 HubStyle S.A.: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu
02/08/19 18:15 HubStyle S.A.: Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową HubStyle w lipcu 2019 roku.
24/07/19 21:59 HubStyle S.A.: Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu
02/07/19 11:25 HubStyle S.A.: Wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową HubStyle w czerwcu 2019 roku.