info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 19:50
kontakt
GEOTRANS

Komunikaty

26/07/21 17:40 GEOTRANS S.A.: Zawiązanie spółki celowej
14:38 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego
20/07/21 08:09 GEOTRANS S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe za II kwartał 2021 r.
19/07/21 16:15 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
15:32 GEOTRANS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 lipca 2021 r.
15:08  brak uprawnień GEOTRANS SA (9/2021) Powołanie Rady Nadzorczej na następną kadencję
14:51  brak uprawnień GEOTRANS SA (8/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 lipca 2021 r.
14/07/21 14:23 GEOTRANS S.A.: Nałożenie na spółkę administracyjnej kary pieniężnej
21/06/21 08:26 GEOTRANS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał
08:17  brak uprawnień GEOTRANS SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał
18/06/21 17:15 GEOTRANS S.A.: Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A.
17:10  brak uprawnień GEOTRANS SA (6/2021) Ogłoszenie o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A.
02/06/21 17:35  brak uprawnień GEOTRANS SA (5/2021) Zamierzone zmiany w Statucie Spółki
17:29  brak uprawnień GEOTRANS SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał
17:23 GEOTRANS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał