info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.21, godz. 00:46
kontakt
GEOTRANS

Komunikaty

20/10/20 08:01 GEOTRANS S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe za III kwartał 2020 r.
25/09/20 16:34 GEOTRANS S.A.: Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży
13:42 GEOTRANS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
22/09/20 14:32 GEOTRANS S.A.: Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży
10/09/20 16:32  brak uprawnień GEOTRANS SA (17/2020) Życiorysy Członków Rady Nadzorczej
09/09/20 14:31 GEOTRANS S.A.: Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży
14:20  brak uprawnień Akcjonariusze Geotransu upoważnili zarząd do emisji do 499.999 akcji
14:15 GEOTRANS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 września 2020 r.
14:08  brak uprawnień GEOTRANS SA (16/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
14:03  brak uprawnień GEOTRANS SA (15/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 września 2020 r.
07/09/20 13:19 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania
25/08/20 12:50 GEOTRANS S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
21/08/20 18:05 GEOTRANS S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
13/08/20 08:31  brak uprawnień Geotrans liczy co najmniej na potrojenie EBITDA do 2022 roku
08:15  brak uprawnień GEOTRANS SA (14/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał