info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 15:26
kontakt
GEOTRANS

Komunikaty

26/05/20 15:01  brak uprawnień GEOTRANS SA (9/2020) Rozwiązanie umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy
16/05/20 18:39  brak uprawnień GEOTRANS SA (8/2020) Korekta raportu EBI nr 7_2020
18:24  brak uprawnień GEOTRANS SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał
18:12 GEOTRANS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał
15/05/20 16:16 GEOTRANS S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
13/05/20 10:58  brak uprawnień GEOTRANS SA (6/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r.
07/05/20 16:57 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
07:37  brak uprawnień Geotrans chce wypłacić 0,80 zł dywidendy na akcję oraz skupić akcje własne za max. 1,95 mln zł
00:24 GEOTRANS S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019
00:13  brak uprawnień GEOTRANS SA (5/2020) Raport roczny za 2019 rok obrotowy
05/05/20 16:41  brak uprawnień GEOTRANS SA (4/2020) Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
04/05/20 15:22  brak uprawnień GEOTRANS SA (3/2020) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
16/04/20 12:46 GEOTRANS S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe za I kwartał 2020
15/04/20 13:55  brak uprawnień Geotrans chce opublikować strategię w tym półroczu; wstrzymuje przejście na główny parkiet (wywiad)
13:19 GEOTRANS S.A.: Włączenie Emitenta do systemu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jako podwykonawcy operatora infrastruktury krytycznej