info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 13:33
kontakt
LKDESIGN

Komunikaty

15/04/21 09:35 LK DESIGNER SHOPS S.A: Informacja powzięciu przez Spółkę informacji o wydaniu przez sądu upadłościowy postanowienia o zabezpieczeniu majątku Spółki, w tym ustanowienia dla niej tymczasowego nadzorcy sądowego
31/03/21 09:12  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (3/2021) Informacja o zmianie adresu Emitenta
15/02/21 21:38  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (2/2021) Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2020 r.
19:13  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki LK DESIGNER SHOPS SA
11/02/21 22:53 LK DESIGNER SHOPS S.A: Informacja o niezłożeniu przez Spółkę zażalenia na postanowienie o umorzeniu prowadzonego wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego, o złożeniu przez Spółkę wniosku o ogłoszenie swojej upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Spółki
29/01/21 12:41  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
12:29 LK DESIGNER SHOPS S.A: Powzięcie przez Spółkę informacji o wydaniu przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o umorzeniu prowadzonego wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego
11/12/20 21:38 LK DESIGNER SHOPS S.A: Pośrednie zmniejszenie stanu posiadania akcji poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce
08/12/20 20:46 LK DESIGNER SHOPS S.A: Pośrednie zmniejszenie stanu posiadania akcji poniżej 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce
27/11/20 19:22 LK DESIGNER SHOPS S.A: Pośrednie przekroczenie progu 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce
25/11/20 10:38  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (17/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
13/11/20 17:40  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (16/2020) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2020 r.
04/11/20 20:31  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (15/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
23/10/20 20:17  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (14/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
20/10/20 20:49  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (13/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej