info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 11:14
kontakt
LKDESIGN

Komunikaty

13/08/19 18:19 brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (14/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 r
09/08/19 19:19 brak uprawnień GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki LK DESIGNER SHOPS SA
18:28 brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (13/2019) Utrzymanie przez Zarząd Giełdy w mocy uchwały nr 571/2019 z dnia 21 czerwca 2019r. o nałożeniu na spółkę LK DESIGNER SHOPS S.A. kary pieniężnej
08:08 brak uprawnień Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec LK Designer Shops
08/08/19 22:30 LK DESIGNER SHOPS S.A: Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec LK DESIGNER SHOPS S.A.
22:25 LK DESIGNER SHOPS S.A: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec Emitenta
22:19 LK DESIGNER SHOPS S.A: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy inwestycyjnej
19:50 brak uprawnień GPW: utrzymanie w mocy Uchwały Nr 571/2019 Zarządu Giełdy z dnia 21 czerwca 2019 r.
01/07/19 18:15 brak uprawnień GPW: Komunikat - LK DESIGNER SHOPS SA
28/06/19 16:59 LK DESIGNER SHOPS S.A: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki LK Designer Shops S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku
16:55 brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (12/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 28 czerwca 2019r.
27/06/19 20:34 brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (11/2019) LK DESIGNER SHOPS SA (11/2019): nałożenie kary pieniężnej przez Zarząd Giełdy.
20:32 brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (10/2019) LK DESIGNER SHOPS SA (10/2019): korekta raportu okresowego z dnia 30 maja 2019r. (7/2019) - raportu rocznego za 2018.
24/06/19 08:04 brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę LK DESIGNER SHOPS S.A.
31/05/19 21:26 brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (9/2019) Korekta raportu bieżącego nr 8/2019 o ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LK Designer Shops S.A. na dzień 28 czerwca 2019 roku