info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 03:09
kontakt
LKDESIGN

Komunikaty

09/07/21 16:48 LK DESIGNER SHOPS S.A: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w dniu 9 lipca 2021 roku
16:43  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (8/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna w dniu 9 lipca 2021 roku
09/06/21 20:27 LK DESIGNER SHOPS S.A: Informacja o zmianie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Dłużnika z dnia 05.02.2021r. oraz o doręczeniu postanowienia o zabezpieczeniu majątku dłużnika
20:14  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (7/2021) Korekta treści raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2021 r. opublikowanego raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 14.05.2021 r.
20:11  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (6/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LK Designer Shops Spółka Akcyjna na dzień 9 lipca 2021 roku
14/05/21 09:38  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (5/2021) Raport okresowy Spółki za I kwartał 2021r.
09:37  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (4/2021) Raport roczny za 2020r.
15/04/21 09:35 LK DESIGNER SHOPS S.A: Informacja powzięciu przez Spółkę informacji o wydaniu przez sądu upadłościowy postanowienia o zabezpieczeniu majątku Spółki, w tym ustanowienia dla niej tymczasowego nadzorcy sądowego
31/03/21 09:12  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (3/2021) Informacja o zmianie adresu Emitenta
15/02/21 21:38  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (2/2021) Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2020 r.
19:13  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki LK DESIGNER SHOPS SA
11/02/21 22:53 LK DESIGNER SHOPS S.A: Informacja o niezłożeniu przez Spółkę zażalenia na postanowienie o umorzeniu prowadzonego wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego, o złożeniu przez Spółkę wniosku o ogłoszenie swojej upadłości wraz z wnioskiem o zatwierdzenie warunków sprzedaży składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa Spółki
29/01/21 12:41  brak uprawnień LK DESIGNER SHOPS SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku LK Designer Shops Spółka Akcyjna w restrukturyzacji
12:29 LK DESIGNER SHOPS S.A: Powzięcie przez Spółkę informacji o wydaniu przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia o umorzeniu prowadzonego wobec Spółki przyspieszonego postępowania układowego
11/12/20 21:38 LK DESIGNER SHOPS S.A: Pośrednie zmniejszenie stanu posiadania akcji poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce