info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 13:11
kontakt
APSENERG

Komunikaty

16/10/20 14:27 APS ENERGIA S.A.: Otrzymanie zamówienia na dostawę urządzeń zasilania - dywersyfikacja branżowej struktury przychodów Spółki
16/09/20 17:17 APS ENERGIA S.A.: Status procedur odwoławczych dotyczących przetargu na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych elektrowni atomowej "Akkuyu"
31/08/20 18:38  brak uprawnień Backlog APS Energia wynosił na koniec I półrocza ponad 144 mln zł
17:23 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/08/20 17:14 APS ENERGIA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku
07/07/20 18:53 APS ENERGIA S.A.: Status procedur odwoławczych dotyczących przetargu na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych elektrowni atomowej "Akkuyu".
06/07/20 14:35  brak uprawnień APS ENERGIA SA (1/2020) APS Energia Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
16/06/20 17:20 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:18 APS ENERGIA S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej subwencji finansowej w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm
08/06/20 23:51 APS ENERGIA S.A.: Wygranie przetargu na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych elektrowni atomowej "Akkuyu".
04/06/20 19:26 APS ENERGIA S.A.: Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia Zarządu Spółki
15/05/20 18:56 APS ENERGIA S.A.: Określenie liczby członków i powołanie Zarządu nowej kadencji
14/05/20 20:30 APS ENERGIA S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r.
05/05/20 18:04 APS ENERGIA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APS Energia S.A. w dniu 5 maja 2020 r.
17:54 APS ENERGIA S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APS Energia S.A. w dniu 5 maja 2020 r.