info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.20, godz. 03:22
kontakt
APSENERG

Komunikaty

16/04/21 11:46 APS ENERGIA S.A.: Informacja z ING Lease Polska o akceptacji wskaźników finansowych
31/03/21 18:39 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A.
18:33 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A.
22/03/21 17:12 APS ENERGIA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za 2020 rok oraz ich wpływ na realizację postanowień umowy leasingu zwrotnego nieruchomości w Stanisławowie Pierwszym
23/02/21 12:57 APS ENERGIA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego wniesienia do Spółki aktywów pozwalających na rozwój projektów związanych z wytwarzaniem oraz magazynowaniem energii ze źródeł odnawialnych
03/02/21 11:42  brak uprawnień APS Energia rozważa sprzedaż większościowego pakietu w spółce Enap na rzecz WB Electronics
11:25 APS ENERGIA S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji spółki zależnej.
29/01/21 11:44 APS ENERGIA S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
23/12/20 17:19 APS ENERGIA S.A.: Postanowienie Sądu w sprawie wypowiedzenia umowy przez AO Zavod Invertor
19/11/20 17:47 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/20 16:01 APS ENERGIA S.A.: Wstępne wyniki finansowe za 3 kwartały 2020 roku
16/10/20 14:27 APS ENERGIA S.A.: Otrzymanie zamówienia na dostawę urządzeń zasilania - dywersyfikacja branżowej struktury przychodów Spółki
16/09/20 17:17 APS ENERGIA S.A.: Status procedur odwoławczych dotyczących przetargu na dostawę systemów zasilania bezprzerwowego dla bloków energetycznych elektrowni atomowej "Akkuyu"
31/08/20 18:38  brak uprawnień Backlog APS Energia wynosił na koniec I półrocza ponad 144 mln zł
17:23 APS ENERGIA S.A.: APS ENERGIA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego