info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 08:15
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

28/10/19 15:32 BEDZIN: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.10.2019 r.
15:24 BEDZIN: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 28.10.2019 r.
10/10/19 10:45 BEDZIN: Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 28 października 2019 r.
08/10/19 13:16 BEDZIN: Powołanie Członka Zarządu
04/10/19 08:13  brak uprawnień EC Będzin chce wybrać inwestora branżowego do inwestycji w nowy blok kogeneracyjny
08:00 BEDZIN: Rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych w spółce zależnej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o.
02/10/19 15:37 BEDZIN: Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 28 października 2019 r.
14:05 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
01/10/19 19:03 BEDZIN: BEDZIN formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
18:55 BEDZIN: BEDZIN formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
18:47 BEDZIN: Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu śródrocznego za I półrocze 2019 r.
30/09/19 22:56 BEDZIN: BEDZIN formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
22:53 BEDZIN: BEDZIN formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
25/09/19 14:46 BEDZIN: Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 28 października 2019 r.
10/09/19 15:54 BEDZIN: Zmiana terminu prezentacji raportu okresowego Spółki za I półrocze 2019 r.