info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 17:12
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

23/07/21 16:16 BEDZIN: Wyniki głosowania nad układem w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym spółki ETFL ENERGO-UTECH S.A. w restrukturyzacji - aktualizacja informacji.
20/07/21 13:32 BEDZIN: Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
13/07/21 10:15 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
09:48 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
12/07/21 16:43 BEDZIN: Powiadomienie dotyczące realizacji umowy zastawu na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR.
07/07/21 14:33 BEDZIN: Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej zamiany wierzytelności z tytułu wykupu obligacji Elektrociepłowni "Będzin" S.A. na akcje Spółki zależnej - aktualizacja informacji.
01/07/21 16:03 BEDZIN: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna w dniu 30 czerwca 2021 r.
15:49 BEDZIN: Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w dniu 30.06.2021 r wraz z wynikami głosowań, zgłoszonymi sprzeciwami oraz informacja o ogłoszeniu przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
23/06/21 19:10 BEDZIN: Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2021.
22/06/21 20:07 BEDZIN: Aktualizacja informacji nt. przyspieszonego postępowania układowego Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji.
17/06/21 15:40 BEDZIN: Uzupełnienie dokumentów na ZWZ Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2021r.
16/06/21 12:35 BEDZIN: BEDZIN formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
12:20 BEDZIN: Informacja o korekcie Raportu Jednostkowego Elektrociepłowni "Będzin" S.A za I kwartal 2021 roku
11/06/21 16:44 BEDZIN: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 w związku z wnioskami akcjonariuszy Spółki wraz z uzupełnionymi projektami uchwał.
09/06/21 15:29 BEDZIN: Wpłynięcie żądania akcjonariusza o umieszczenie dodatkowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 roku.