info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 13:32
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

20/08/19 13:59 BEDZIN: Powiadomienie dotyczące transakcji ustanowienia zastawu na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR
09/08/19 13:39 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
13:30 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
13:21 BEDZIN: Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%
31/07/19 10:38  brak uprawnień Copernicus Capital TFI ma poniżej 5 proc. akcji EC Będzin
10:26 BEDZIN: Zmniejszenie udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
19/07/19 12:16 BEDZIN: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18.07.2019 r.
18/07/19 15:51 BEDZIN: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 18.07.2019 r.
04/07/19 12:27 BEDZIN: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.06.2019 r.
28/06/19 15:59 BEDZIN: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 28.06.2019 r.
15:46 BEDZIN: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. wraz z określeniem daty jego wznowienia
11/06/19 13:43  brak uprawnień Akcjonariusz EC Będzin chce, by spółka wypłaciła 2 zł dywidendy na akcję
13:14 BEDZIN: Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r.
31/05/19 13:26 BEDZIN: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 28 czerwca 2019 r. wraz z projektami uchwał.
30/05/19 17:11 BEDZIN: BEDZIN formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową