info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 16:33
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

21/05/20 12:21 BEDZIN: Ogłoszenie o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r.
04/05/20 14:27 BEDZIN: Umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2020 r. na żądanie Akcjonariuszy na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie nowego porządku obrad ze wskazaniem nowych punktów oraz treścią projektów uchwał.
20/04/20 13:41 BEDZIN: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych.
26/03/20 13:27 BEDZIN: Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 25 maja 2020 r.
25/03/20 16:20 BEDZIN: Ogłoszenie o odwołaniu terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r. i wyznaczeniu nowego terminu tego Zgromadzenia.
18/03/20 14:58 BEDZIN: Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na sytuację Emitenta
17/03/20 15:15 BEDZIN: Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. na dzień 16 kwietnia 2020 r.
14/02/20 17:01 BEDZIN: Zawiadomienie o Przyspieszonym Postępowaniu Układowym spółki zależnej - Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A.
10/02/20 17:24 BEDZIN: Powołanie Członka Zarządu
05/02/20 14:32 BEDZIN: Rejestracja zmian w składzie zarządu Spółki w KRS.
09/01/20 11:53 BEDZIN: Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 r.
12/12/19 10:02  brak uprawnień Elektrociepłownia Będzin szacuje przychody z rynku mocy w '24 na 14,29 mln zł
09:47 BEDZIN: Wynik aukcji głównej rynku mocy na rok 2024.
29/11/19 07:39 BEDZIN: BEDZIN formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
07:33 BEDZIN: BEDZIN formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego