info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:39
kontakt
BEDZIN

Komunikaty

13/04/21 16:22 BEDZIN: Dokonanie odpisów aktualizujących wartość aktywów spółki.
01/04/21 12:13 BEDZIN: Zawarcie umowy dotyczącej zamiany wierzytelności z tytułu wykupu obligacji Elektrociepłowni "Będzin" S.A. na akcje Spółki zależnej - ujawnienie opóźnionych informacji poufnych.
18/03/21 16:00 BEDZIN: Korekta informacji o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.
13:02 BEDZIN: Informacja o wyborze firmy audytorskiej do badania i przegląd sprawozdań finansowych za 2021 i 2022 rok.
16/03/21 09:23 BEDZIN: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR.
12/01/21 14:01 BEDZIN: Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2021 r.
30/12/20 09:35  brak uprawnień Elektrociepłownia Będzin wypowiedziała PGG umowy sprzedaży węgla
09:11 BEDZIN: Aktualizacja informacji dotyczącej Umowy z PGG S.A.
23/12/20 17:08 BEDZIN: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
21/12/20 15:32 BEDZIN: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR
18/12/20 19:04 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
14/12/20 11:13 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR
08/12/20 14:23 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art. 19 MAR
14:09 BEDZIN: Informacje o transakcjach na akcjach Emitenta uzyskane w trybie art.19 MAR
07/12/20 15:53 BEDZIN: Informacja o wpłynięciu zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - korekta informacji