info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.10, godz. 17:04
kontakt
PLATYNIN

Komunikaty

25/06/20 18:45 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
18:36 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
19/06/20 17:07 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.
18/06/20 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.
18/06/20 17:01 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Umorzenie akcji własnych.
15/06/20 19:51 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki niezgodnie z wnioskiem Emitenta.
15/05/20 17:03 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
03/05/20 20:44 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego - korekta jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok.
11/04/20 00:00 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
18/03/20 19:37 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
11/02/20 16:20 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja dla Akcjonariuszy - ponowienie procedury wprowadzenia akcji serii F do obrotu.
04/02/20 16:07 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
14:35 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego w dniu 04.02.2020 roku po przerwie w obradach.
31/01/20 17:25 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020.
21/01/20 17:06 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o publikacji ogłoszeń w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.