info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.16, godz. 02:02
kontakt
PLATYNIN

Komunikaty

13/09/19 17:00 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS w sprawie przyjęcia waluty Euro, w której będzie wyrażany kapitał Spółki.
12/09/19 21:14 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
01/07/19 20:14 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020.
27/06/19 18:53 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacje osób pełniących obowiązki zarządcze złożone w trybie art. 19 MAR.
18:43 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Nabycie akcji własnych.
18:32 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
18:08 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Rozliczenie umowy sprzedaży jednostek kryptowaluty bitcoin.
26/06/19 18:13 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Nabycie akcji własnych Spółki.
24/06/19 16:51 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje SE w dniu 24.06.2019 r.
16:48 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE w dniu 24 czerwca 2019 roku.
10/06/19 21:15 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
31/05/19 17:18 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.06.2019r.
30/05/19 17:47 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
23/05/19 17:25 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24.06.2019 r.
20/05/19 19:20 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów.