info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 10:05
kontakt
PLATYNIN

Komunikaty

22/04/21 17:25 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie
16/04/21 21:58 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
21:53 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Korekta raportu rocznego 2020 r.
00:02 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
31/03/21 21:28 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Przyjęcie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych spółki
29/03/21 18:02 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
23/03/21 21:39 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
21:29 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H
09/03/21 19:47 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
18:32 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
05/03/21 21:13 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 r.
03/03/21 21:54 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego przez KNF
21:22 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Podjęcie uchwał w przedmiocie regulaminu działania komitetu audytu Spółki, oraz polityki Spółki zgodnie z treścią art. 130 ust 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach , firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089)
08:32 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Odwołanie dotychczasowego składu komitetu audytu, powołanie nowego składu komitetu audytu, wskazanie podmiotów, którym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne.
18/02/21 20:45 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji w trybie art. 69 ustawy o ofercie.