info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.15, godz. 13:51
kontakt
PLATYNIN

Komunikaty

29/11/19 18:19 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
09/10/19 17:00 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja dla Akcjonariuszy - procedura wprowadzenia części akcji serii F do obrotu.
04/10/19 14:18 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta.
30/09/19 20:57 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
26/09/19 18:15 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja dla Akcjonariuszy.
24/09/19 17:07 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego.
13/09/19 17:00 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Rejestracja zmian Statutu Spółki w KRS w sprawie przyjęcia waluty Euro, w której będzie wyrażany kapitał Spółki.
12/09/19 21:14 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
01/07/19 20:14 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i 2020.
27/06/19 18:53 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacje osób pełniących obowiązki zarządcze złożone w trybie art. 19 MAR.
18:43 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Nabycie akcji własnych.
18:32 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
18:08 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Rozliczenie umowy sprzedaży jednostek kryptowaluty bitcoin.
26/06/19 18:13 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Nabycie akcji własnych Spółki.
24/06/19 16:51 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platynowe Inwestycje SE w dniu 24.06.2019 r.