info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.21, godz. 01:22
kontakt
PLATYNIN

Komunikaty

08/10/20 19:35 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 października 2020r.
02/10/20 19:02 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
30/09/20 21:12 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
21:09 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
18/09/20 21:16 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu półrocznego
18/08/20 17:24 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.08.2020 r.
17:20 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 18.08.2020 r.
28/07/20 20:11 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja dla Akcjonariuszy - procedura wprowadzenia części akcji serii F do obrotu.
20/07/20 18:05 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
14/07/20 17:32 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o Oświadczeniu Zarządu KDPW S.A. dotycząca asymilacji akcji.
13/07/20 15:48  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG
15:47  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE
15:44 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o Uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
25/06/20 18:45 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Rejestracja zmian Statutu Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
18:36 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.