info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.23, godz. 08:57
kontakt
PLATYNIN

Komunikaty

11/02/20 16:20 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja dla Akcjonariuszy - ponowienie procedury wprowadzenia akcji serii F do obrotu.
04/02/20 16:07 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o umorzeniu postępowania z powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
14:35 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego w dniu 04.02.2020 roku po przerwie w obradach.
31/01/20 17:25 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2020.
21/01/20 17:06 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o publikacji ogłoszeń w MSiG w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.
14/01/20 16:21 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku oraz informacja o przerwie w obradach.
16:15 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r.posiadających ponad 5% udziału w głosach.
20/12/19 17:05 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.
18/12/19 16:21 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Platynowe Inwestycje SE.
16/12/19 21:47 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
29/11/19 18:19 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
09/10/19 17:00 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja dla Akcjonariuszy - procedura wprowadzenia części akcji serii F do obrotu.
04/10/19 14:18 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Uchwała Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.dotycząca zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta.
30/09/19 20:57 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
26/09/19 18:15 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja dla Akcjonariuszy.