info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 20:30
kontakt
PLATYNIN

Komunikaty

15/07/21 21:24 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail emitenta
13/07/21 17:03 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Rejestracja zmiany statutu ManyDev Studio SE
30/06/21 18:01 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
17:58 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
08/06/21 17:47 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Żądanie uprawnionego akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. oraz zgłoszenie projektów uchwał.
02/06/21 19:45 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 29/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.
18:34 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PLATYNOWE INWESTYCJE SE
31/05/21 17:17 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu kwartalnego
13/05/21 19:55 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Złożenie oświadczenia przez KDPW o zawarciu umowy o rejestrację papierów wartościowych w depozycie
29/04/21 19:34 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu kwartalnego
22/04/21 17:25 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Złożenie wniosku do KDPW o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie
16/04/21 21:58 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
21:53 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Korekta raportu rocznego 2020 r.
00:02 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
31/03/21 21:28 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Przyjęcie oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych spółki