info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.17, godz. 17:12
kontakt
PLATYNIN

Komunikaty

15/01/21 20:02 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Piąte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
07/01/21 17:55 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zmiana adresu siedziby Spółki.
17:47 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Rejestracja zmian Statutu Spółki Platynowe Inwestycje SE.
04/01/21 20:08  brak uprawnień Spółka Platynowe Inwestycje ma list intencyjny dot. nabycia akcji przez PlayWay
19:40 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Podpisanie listu intencyinego z PlayWay SA. z siedzibą w Warszawie(wraz z podmiotami z Grupy Kapitałowej).
31/12/20 16:26 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Oddelegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.
29/12/20 17:44 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zawarcie umowy o pełnienie funkcji pośrednika rejestracyjnego w związku z obowiązkową dematerializacją akcji.
23/12/20 17:06 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
17/12/20 17:44 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Czwarte wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
30/11/20 17:14 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.11.2020 r.
16:36 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30.11.2020
24/11/20 20:34 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Trzecie wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w celu ich dematerializacji.
10/11/20 17:17 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: PLATYNOWE INWESTYCJE S.E. formularz raportu kwartalnego
30/10/20 15:57 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
15:37 PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Informacja dotycząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Platynowe Inwestycje SE, które odbyło się w dniu 30.10.2020r. Protokół WZA.