info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.15, godz. 13:07
kontakt
PEKABEX

Komunikaty

07/04/21 17:40 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
14:17 PEKABEX: Raport miesięczny wielkości produkcji w marcu 2021 roku
02/04/21 12:19 PEKABEX: Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
31/03/21 19:03 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
30/03/21 20:36 PEKABEX: Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktów
29/03/21 20:17 PEKABEX: Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktów
24/03/21 19:20 PEKABEX: Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
22/03/21 06:30  brak uprawnień Pekabex chce ruszyć w '21 z budową trzech projektów mieszkaniowych (wywiad)
19/03/21 14:08 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
11/03/21 20:47 PEKABEX: Powołanie Zarządu na nową kadencję
09/03/21 18:39 PEKABEX: Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy
08/03/21 17:54 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
05/03/21 17:10 PEKABEX: Raport miesięczny wielkości produkcji w lutym 2021 roku
03/03/21 19:32 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
15/02/21 17:47 PEKABEX: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.