info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 17:24
kontakt
PEKABEX

Komunikaty

15/07/21 08:56 PEKABEX: Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
13/07/21 20:33 PEKABEX: Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
09/07/21 17:47 PEKABEX: Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
07/07/21 19:32 PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
06/07/21 16:28 PEKABEX: Raport miesięczny wielkości produkcji w czerwcu 2021 r.
02/07/21 16:45 PEKABEX: Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
29/06/21 14:06 PEKABEX: Informacja o wypłacie dywidendy
13:59  brak uprawnień Pekabex wypłaci 0,41 zł dywidendy na akcję
13:56 PEKABEX: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
13:49 PEKABEX: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. w dniu 29 czerwca 2021 r.
17/06/21 19:52  brak uprawnień GPW: Komunikat (CATALYST)
17:02 PEKABEX: Ustalenie daty pierwszego notowania obligacji serii B na Catalyst
16:57 PEKABEX: Zawarcie transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym przy realizacji kontraktu
14:48  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na Catalyst obligacji serii B spółki POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA.
16/06/21 19:56 PEKABEX: Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy