info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.18, godz. 12:22
kontakt
EC2

Komunikaty

12/12/19 21:25 EC2 S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
14/11/19 20:13  brak uprawnień EC2 SA (13/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 r.
14/08/19 16:19  brak uprawnień EC2 SA (12/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
19/06/19 21:37 EC2 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 19 czerwca 2019 roku
21:29  brak uprawnień EC2 SA (11/2019) Powołanie osób nadzorujących
21:26  brak uprawnień EC2 SA (10/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2019 roku
30/05/19 20:35 EC2 S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Emitenta przez Prezesa Zarządu
29/05/19 21:17  brak uprawnień EC2 SA (9/2019) Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie projektów uchwał na żądanie akcjonariusza Spółki
21:13 EC2 S.A.: Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie projektów uchwał na żądanie akcjonariusza Spółki
19:31 EC2 S.A.: Zawiadomienie o transakcjach zakupu akcji Emitenta przez Wiceprezesa Zarządu
22/05/19 20:40 EC2 S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz zmiana Statutu Spółki.
20:29  brak uprawnień EC2 SA (8/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz zmiana Statutu Spółki.
20:19  brak uprawnień EC2 SA (7/2019) Rezygnacje osób nadzorujących
16:34  brak uprawnień EC2 SA (6/2019) Raport roczny za 2018 rok
15/05/19 08:59  brak uprawnień EC2 SA (5/2019) Raport okresowy za I kwartał 2019 roku