info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 00:00
kontakt
ROPCZYCE

Komunikaty

26/07/21 10:42  brak uprawnień ZM ROPCZYCE SA (1/2021) Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
06/07/21 15:35 ROPCZYCE: Powzięcie informacji o udzieleniu zabezpieczenia powództwa dotyczącego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
22/06/21 13:44 ROPCZYCE: Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych
11:22 ROPCZYCE: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych.
08:55 ROPCZYCE: Informacja o nabyciu akcji przez uczestników Programu Motywacyjnego
11/06/21 14:09 ROPCZYCE: Powzięcie informacji o wytoczeniu powództwa dotyczącego uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
26/05/21 15:00 ROPCZYCE: Potwierdzenie przez Radę Nadzorczą wykonania celów budżetowych wyznaczonych w Programie Motywacyjnym na 2020 rok i uchwalenie celów budżetowych Programu Motywacyjnego na 2021 rok
25/05/21 14:27 ROPCZYCE: Znaczne pakiety akcji - zwiększenie stanu posiadania akcji Spółki
24/05/21 11:38 ROPCZYCE: Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej
21/05/21 14:55  brak uprawnień Józef Siwiec kupi w wezwaniu 100.384 akcje ZM Ropczyce - DM BDM
14:44  brak uprawnień Komunikat dotyczący wyników wezwania do sprzedaży akcji ZM Ropczyce SA
17/05/21 18:06 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/21 14:00 ROPCZYCE: Odpowiedzi na pytania zadane przez Akcjonariusza w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
04/05/21 20:04 ROPCZYCE: Informacja o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie z obrotu wszystkich akcji Emitenta
28/04/21 17:32 ROPCZYCE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2021 r.