info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 00:39
kontakt
ROPCZYCE

Komunikaty

27/10/20 18:27 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/09/20 12:39 ROPCZYCE: Informacja o nabyciu akcji przez uczestników programu oraz wysokości dywidendy
12:32 ROPCZYCE: Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych
12:20 ROPCZYCE: Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
31/08/20 15:57 ROPCZYCE: Potwierdzenie przez Radę Nadzorczą wykonania celów budżetowych wyznaczonych w Programie Motywacyjnym na 2019 rok i uchwalenie celów budżetowych Programu Motywacyjnego na 2020 rok
28/08/20 16:25 ROPCZYCE: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 r.
16:20 ROPCZYCE: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 roku
16:08 ROPCZYCE: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
11/08/20 07:24 ROPCZYCE: ROPCZYCE formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/08/20 12:16 ROPCZYCE: Oddalenie zażalenia akcjonariusza Spółki na postanowienie oddalające wniosek o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Spółce
03/08/20 13:38 ROPCZYCE: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 sierpnia 2020 roku
30/07/20 11:33 ROPCZYCE: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020 roku
11:22 ROPCZYCE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 sierpnia 2020 r.
24/07/20 11:56  brak uprawnień Ropczyce chcą wypłacić 1 zł dywidendy na akcję za '19
11:43 ROPCZYCE: Wniosek Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok