info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:35
kontakt
ROPCZYCE

Komunikaty

31/03/21 18:13 ROPCZYCE: Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
17:23  brak uprawnień Zapisy w wezwaniu na Ropczyce przedłużone do 18 maja
17:10  brak uprawnień Zmiana treści wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA
26/03/21 13:10 ROPCZYCE: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 kwietnia 2021 roku
12:58 ROPCZYCE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
12:22 ROPCZYCE: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 kwietnia 2021 r.
12:15 ROPCZYCE: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek Akcjonariuszy Spółki
11:23 ROPCZYCE: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyznaczonego na dzień 6 kwietnia 2021 r.
11:09 ROPCZYCE: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyznaczonego na dzień 6 kwietnia 2021 r. w związku z wnioskiem Akcjonariuszy o jego odwołanie i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z takim samym porządkiem obrad, ale w innym terminie i z jednoczesnym umożliwieniem udziału w tym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
17/03/21 15:12 ROPCZYCE: Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące ogłoszonego Wezwania
10/03/21 15:21 ROPCZYCE: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 kwietnia 2021 roku
15:09 ROPCZYCE: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 kwietnia 2021 r.
13:23  brak uprawnień NWZ Ropczyc zdecyduje o wycofaniu akcji spółki z obrotu
13:12 ROPCZYCE: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 6 kwietnia 2021 r.
13:04 ROPCZYCE: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na wniosek Akcjonariuszy Spółki