info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.18, godz. 20:41
kontakt
NOVINA

Komunikaty

14/11/19 19:44  brak uprawnień NOVINA SA (12/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
04/11/19 18:31 NOVINA S.A.: Wykaz udzielonych pożyczek w miesiącu październiku 2019 roku
17/10/19 08:37 NOVINA S.A.: Informacja na temat pożyczek udzielanych przez Emitenta
16/10/19 17:50 NOVINA S.A.: Zmiana stanu posiadania
17:20  brak uprawnień NOVINA SA (11/2019) Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego oraz zmian statutu
30/08/19 18:21 NOVINA S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii C na rynek NewConnect
14/08/19 00:03  brak uprawnień NOVINA SA (10/2019) Raport kwartalny Novina S.A. za II kwartał 2019 r.
02/08/19 13:10 NOVINA S.A.: Informacja na temat istotnej wierzytelności Emitenta
01/07/19 13:07 NOVINA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na 25.06.2019 roku
25/06/19 19:40  brak uprawnień NOVINA SA (9/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2019 roku
31/05/19 00:16  brak uprawnień NOVINA SA (8/2019) Raport roczny NOVINA S.A. za 2018 rok.
29/05/19 15:26 NOVINA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2019 roku
15:20  brak uprawnień NOVINA SA (7/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2019 roku
15/05/19 22:07  brak uprawnień NOVINA SA (6/2019) Raport za I kwartał 2019 roku.
29/04/19 20:49 NOVINA S.A.: Nabycie udziałów akcjonariusza dokonana przez osobę blisko związaną z członkiem Zarządu Emitenta