info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 14:59
kontakt
INFRA

Komunikaty

18/03/20 09:44 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki INFRA S.A.
28/02/20 14:22 brak uprawnień INFRA SA (4/2020) Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.
26/02/20 09:48 brak uprawnień INFRA SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportów okresowych w roku 2020
31/01/20 16:22 brak uprawnień INFRA SA (2/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
15/01/20 16:58 brak uprawnień INFRA SA (1/2020) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Infra S.A. za rok 2019 i 2020
23/12/19 12:28 INFRA S.A.: Przekroczenie progu 5%
14/11/19 15:46 brak uprawnień INFRA SA (8/2019) Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
14/08/19 16:31 brak uprawnień INFRA SA (7/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
27/06/19 16:14 brak uprawnień INFRA SA (6/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2019 roku
13:27 INFRA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2019 r.
13:16 brak uprawnień INFRA SA (5/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2019 roku
14/06/19 09:34 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki INFRA S.A.
28/05/19 12:20 INFRA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał
12:09 brak uprawnień INFRA SA (4/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał
16/05/19 12:04 brak uprawnień INFRA SA (3/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.