info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.15, godz. 08:27
kontakt
INFRA

Komunikaty

10/07/20 19:03 brak uprawnień INFRA SA (14/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 10.07.2020 roku
18:59 INFRA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.07.2020 r.
13/06/20 11:19 INFRA S.A.: Ponowne ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał
11:12 brak uprawnień INFRA SA (13/2020) Ponowne ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał
12/06/20 22:01 INFRA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał
21:47 brak uprawnień INFRA SA (12/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INFRA S.A. wraz z projektami uchwał
21:40 brak uprawnień INFRA SA (11/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
21:37 brak uprawnień INFRA SA (10/2020) Raport roczny INFRA S.A. za rok obrotowy 2019
27/05/20 22:31 brak uprawnień INFRA SA (9/2020) Zmiana daty publikacji raportu za I kwartał 2020 roku
22:28 brak uprawnień INFRA SA (8/2020) Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2019 rok
13/05/20 16:50 brak uprawnień INFRA SA (7/2020) Zmiana daty publikacji raportu za I kwartał 2020 roku
28/04/20 17:56 brak uprawnień INFRA SA (6/2020) Zmiana daty publikacji raportu rocznego za 2019 rok
10/04/20 16:04 brak uprawnień INFRA SA (5/2020) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
18/03/20 09:44 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki INFRA S.A.
28/02/20 14:22 brak uprawnień INFRA SA (4/2020) Raport kwartalny za IV kwartał 2019 r.