info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 16:24
kontakt
SOHODEV

Komunikaty

02/07/21 17:26 SOHO DEVELOPMENT: Aktualizacja informacji dotyczącej kontroli podatkowej
30/06/21 22:45 SOHO DEVELOPMENT: SOHO DEVELOPMENT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/05/21 14:56 SOHO DEVELOPMENT: Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
19/04/21 15:52 SOHO DEVELOPMENT: Śmierć Członka Rady Nadzorczej - Pana Andrzeja Zientary
31/03/21 16:52 SOHO DEVELOPMENT: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2021 r.
16:26 SOHO DEVELOPMENT: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2021 r.
05/03/21 19:01 SOHO DEVELOPMENT: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2020 r. Projekty uchwał
02/03/21 18:17 SOHO DEVELOPMENT: Aktualizacja informacji dotyczącej kontroli podatkowej
01/03/21 18:32 SOHO DEVELOPMENT: SOHO DEVELOPMENT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/02/21 19:25 SOHO DEVELOPMENT: Aktualizacja informacji dotyczący spółek zależnych Recycling Park i Recycling Park Kamionka
01/02/21 20:03 SOHO DEVELOPMENT: SOHO DEVELOPMENT formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:41 SOHO DEVELOPMENT: SOHO DEVELOPMENT formularz raportu rocznego
28/10/20 20:00 SOHO DEVELOPMENT: Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2020 - 30.09.2021 r.
28/08/20 18:19 SOHO DEVELOPMENT: SOHO DEVELOPMENT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/08/20 15:56 SOHO DEVELOPMENT: Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółek Superkonstelacja Limited oraz Helioblue Investment Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce