info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.19, godz. 00:17
kontakt
SOHODEV

Komunikaty

28/10/20 20:00 SOHO DEVELOPMENT: Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2020 - 30.09.2021 r.
28/08/20 18:19 SOHO DEVELOPMENT: SOHO DEVELOPMENT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
12/08/20 15:56 SOHO DEVELOPMENT: Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółek Superkonstelacja Limited oraz Helioblue Investment Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
31/07/20 21:35 SOHO DEVELOPMENT: Aktualizacja informacji dotyczącej procesu zbywania aktywów - Recycling Park
30/07/20 17:17 SOHO DEVELOPMENT: Aktualizacja informacji dotyczącej kontroli podatkowej
30/06/20 19:32 SOHO DEVELOPMENT: SOHO DEVELOPMENT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
26/06/20 14:48 SOHO DEVELOPMENT: Odpowiedź Emitenta na wynik kontroli celno-skarbowej.
15/06/20 23:40 SOHO DEVELOPMENT: Wynik kontroli celno-skarbowej dotyczącej prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. przez Soho Factory Sp. z o.o.
04/06/20 20:18 SOHO DEVELOPMENT: Aktualizacja informacji dotyczącej procesu zbywania aktywów - Recycling Park
15/05/20 15:39 SOHO DEVELOPMENT: Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
14/05/20 09:36 SOHO DEVELOPMENT: Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
12/05/20 13:42 SOHO DEVELOPMENT: Wpis zmian Statutu oraz obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS. Tekst jednolity
31/03/20 20:27 SOHO DEVELOPMENT: Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
20:06 SOHO DEVELOPMENT: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2020 r.
15:48 SOHO DEVELOPMENT: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 marca 2020 r.