info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 08:12
kontakt
SOHODEV

Komunikaty

04/03/20 20:20 SOHO DEVELOPMENT: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2020 r. Projekty uchwałOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 marca 2020 r. Projekty uchwał
28/02/20 20:21 SOHO DEVELOPMENT: SOHO DEVELOPMENT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
31/01/20 21:40 SOHO DEVELOPMENT: SOHO DEVELOPMENT formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:36 SOHO DEVELOPMENT: SOHO DEVELOPMENT formularz raportu rocznego
23/12/19 20:12 SOHO DEVELOPMENT: Aktualizacja informacji dotyczącej procesu zbywania aktywów - Recycling Park
30/10/19 16:22 SOHO DEVELOPMENT: Terminy przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 01.10.2019 - 30.09.2020 r.
25/10/19 16:30 SOHO DEVELOPMENT: Powołanie członka Rady Nadzorczej
18/09/19 20:42 SOHO DEVELOPMENT: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
29/08/19 18:06 SOHO DEVELOPMENT: SOHO DEVELOPMENT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/07/19 15:50 SOHO DEVELOPMENT: Połączenie SOHO Development S.A. ze spółką zależną Mińska Development sp. z o.o.
01/07/19 21:24 SOHO DEVELOPMENT: SOHO DEVELOPMENT formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
17/06/19 16:54 SOHO DEVELOPMENT: Procedura sprzedaży aktywów - ostateczna umowa sprzedaży nieruchomości "Mińska -Development" sp. z o.o.
05/06/19 14:45 SOHO DEVELOPMENT: Zawiadomienie Pana Macieja Zientary oraz spółki Superkonstelacja Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
31/05/19 16:46 SOHO DEVELOPMENT: Zawiadomienie Pana Macieja Wandzla oraz spółki Aulos 1 sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
16:44 SOHO DEVELOPMENT: Powiadomienia członków Zarządu Spółki o transakcjach dotyczących warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę