info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 20:31
kontakt
KANCELWE

Komunikaty

04/10/19 14:24 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
04/09/19 23:03 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
14/08/19 11:47  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (9/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
28/07/19 13:11 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: zakup pakietu wierzytelności gospodarczych
10/07/19 16:47 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Podpisanie umowy zakupu wierzytelności z podmiotem z branży pożyczkowej
03/07/19 20:03 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Informacja o wygraniu konkursu na windykację zewnętrzną dla wiodącego podmiotu z branży paliwowo-energetycznej
19:53 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 roku.
29/06/19 08:35  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (8/2019) Wypłata dywidendy za rok 2018
08:25  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (7/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 czerwca 2019 roku.
05/06/19 12:39 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Podpisanie umowy zarządzania należnościami z podmiotem z branży pożyczkowej
03/06/19 18:56 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: PODPISANIE UMÓW ZAKUPU PORTFELI WIERZYTELNOŚCI
31/05/19 14:02 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał
13:51  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał
15/05/19 15:32  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (5/2019) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku
14/05/19 15:41 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Informacja o wygraniu przetargu na zakup wierzytelności od podmiotu z branży energetycznej