info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 20:59
kontakt
KANCELWE

Komunikaty

27/07/21 11:06 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
14/07/21 16:37 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Aneks o przedłużeniu finansowania do Umowy Kredytu odnawialnego
05/07/21 21:25 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku.
30/06/21 19:44  brak uprawnień Inkaso WEC wypłaci 0,04 zł dywidendy na akcję
19:28  brak uprawnień INKASO WEC SA (17/2021) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy
19:25  brak uprawnień INKASO WEC SA (16/2021) Treść uchwał podjętych na WZA w dniu 30 czerwca 2021 roku.
28/06/21 16:31  brak uprawnień INKASO WEC SA (15/2021) Nabycie i umorzenie części obligacji serii B
17/06/21 12:16 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Publikacja Dokumentu Ofertowego w związku z publiczną ofertą obligacji serii E
12:06  brak uprawnień INKASO WEC SA (14/2021) Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii E
08:03 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Podpisanie umowy o współpracy związanej z wejściem Spółki w nowy obszar działalności
07:52 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2021 roku.
11/06/21 16:51  brak uprawnień INKASO WEC SA (13/2021) Powołanie członka Rady Nadzorczej
16:42  brak uprawnień INKASO WEC SA (12/2021) Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 11 czerwca 2021 roku.
02/06/21 14:17  brak uprawnień INKASO WEC SA (11/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Kancelaria Prawna - Inkaso WEC? S.A. wraz z projektami uchwał
14:09 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Kancelaria Prawna - Inkaso WEC" S.A. wraz z projektami uchwał