info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 16:35
kontakt
KANCELWE

Komunikaty

29/05/20 20:34 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał
14:33  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (4/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. wraz z projektami uchwał
14/05/20 18:23  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (3/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku
04/05/20 16:39 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Podpisanie umowy współpracy
22/04/20 16:09 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Podpisanie umowy windykacji wierzytelności z PKN ORLEN S.A. (podpisanie umowy współpracy z PKN ORLEN S.A.)
16/04/20 17:31 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Podpisanie istotnej umowy współpracy
16:36 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Podpisanie istotnej umowy współpracy
16:13 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Informacja o łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych w pierwszym kwartale 2020 roku
31/03/20 18:52 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Informacja o łącznej wartości nominalnej wierzytelności nabytych w okresie drugiego półrocza 2019 roku
18:47 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Kancelarii Prawnej -Inkaso WEC S.A.
20/03/20 22:23  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (2/2020) Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok
31/01/20 07:02  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku
06/12/19 12:53 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 15% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
03/12/19 15:30 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Przydział obligacji serii B
15:01  brak uprawnień KANCELARIA PRAWNA-INKASO WEC SA (14/2019) Uchwała Zarządu w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii B oraz dokonania ich przydziału.