info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 10:40
kontakt
KANCELWE

Komunikaty

01/04/21 14:53 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
30/03/21 15:23 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
12:26 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
29/03/21 15:45  brak uprawnień INKASO WEC SA (5/2021) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
19/03/21 10:07 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
18/03/21 15:00 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
17/03/21 16:12 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: otrzymanie kolejnego zlecenia w zakresie serwisowania wierzytelności SPV
03/03/21 16:31 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Otrzymanie zleceń na obsługę wierzytelności od PKN Orlen SA
02/03/21 19:13  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - Inkaso WEC
26/02/21 10:01 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
15/02/21 17:50  brak uprawnień INKASO WEC SA (4/2021) Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku
12/02/21 19:01 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Podpisanie umowy aktywacji współpracy
09/02/21 23:15  brak uprawnień INKASO WEC SA (3/2021) Uchwała Zarządu w przedmiocie dojścia do skutku emisji obligacji serii D oraz dokonania ich przydziału.
23:10 KANCELARIA PRAWNA - INKASO WEC S.A.: Przydział obligacji serii D
30/01/21 09:35  brak uprawnień INKASO WEC SA (2/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2021