info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 04:08
kontakt
CTE

Komunikaty

24/11/20 18:44  brak uprawnień GPW: w sprawie uchylenia szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych spółki CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.
13/11/20 18:46  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (26/2020) Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
22/10/20 20:44 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Decyzja sądu uchylająca skutki obwieszczenia o uproszczonym postępowaniu układowym
13/10/20 17:56  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (25/2020) Informacja o wypowiedzeniu umowy przez Autoryzowanego Doradcę
28/09/20 20:43 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Informacja o podjętej uchwale Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie szczególnego oznaczenia instrumentów finansowych Spółki
19:31  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA
24/09/20 16:40 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu
17/09/20 16:50  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (24/2020) Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu
02/09/20 11:12  brak uprawnień GPW: Komunikat - BROAD GATE, CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING
01/09/20 15:38 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 26.08.2020 r.
31/08/20 21:50  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (23/2020) Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
26/08/20 20:00  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (22/2020) Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję
19:38  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki DRAGEUS GAMES S.A.
24/08/20 19:42 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Zajęcie rachunków bankowych Emitenta
04/08/20 16:54 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej