info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.03, godz. 02:51
kontakt
CTE

Komunikaty

01/04/20 20:55 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości
20/03/20 22:11  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (7/2020) Raport roczny jednostkowy za 2019 rok
16:15  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (6/2020) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego
15:38 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Podjęcie decyzji o przygotowaniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
18/03/20 21:41  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (5/2020) Informacja o zmianie terminu publikacji raportu rocznego
17:59  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (4/2020) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
17/03/20 17:02  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (3/2020) Informacja Zarządu o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta
16:56  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (2/2020) Zmiany w składzie zarządu Emitenta
31/01/20 17:11  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
22/01/20 00:33 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Wartość sprzedaży - dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w IV kwartale 2019 r.
24/12/19 16:30 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Zawiadomienie w trybie art 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
18/12/19 18:52 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Zawarcie umowy z NWAI Dom Maklerski SA o pełnienie funkcji animatora
06/12/19 14:33 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Podpisanie umowy ze znaczącym partnerem handlowym
08/11/19 14:14  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (23/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
29/10/19 22:36 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Rozpoczęcie dostaw do znaczącego partnera handlowegoRozpoczęcie dostaw do znaczącego partnera handlowego