info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.21, godz. 19:29
kontakt
CTE

Komunikaty

08/11/19 14:14  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (23/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
29/10/19 22:36 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Rozpoczęcie dostaw do znaczącego partnera handlowegoRozpoczęcie dostaw do znaczącego partnera handlowego
20/10/19 23:47 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Wartość sprzedaży - dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w III kwartale 2019 r.
19/09/19 20:51  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (22/2019) Wypowiedzenie Umowy przez Animatora
09/09/19 19:23  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (21/2019) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
20/08/19 19:17  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (20/2019) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
19:07  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (19/2019) Wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego za lata 2019-2020
31/07/19 20:04  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (18/2019) Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
30/07/19 21:23  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (17/2019) Oświadczenie KDPW w przedmiocie rejestracji jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G
20/07/19 21:22 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Wartość sprzedaży - dane o działalności handlowej Cenospheres Trade & Engineering S.A. w II kwartale 2019 r.
03/07/19 10:55 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27.06.2019 r.
10:50 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 27.06.2019 r.
27/06/19 23:00  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (16/2019) Treść uchwał podjętych na ZWZ z dnia 27 czerwca 2019 r.
22:44  brak uprawnień CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING SA (15/2019) Treść uchwał podjętych na NWZ z dnia 27 czerwca 2019 r.
09/06/19 23:39 CENOSPHERES TRADE & ENGINEERING S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku