info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.20, godz. 04:37
kontakt
EMC

Komunikaty

08/01/20 12:55 EMC: Terminy publikacji przez EMC Instytut Medyczny SA raportów okresowych w 2020 roku
11:42 EMC: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych
30/12/19 15:34 EMC: Zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów EMC Instytut Medyczny S.A.
23/12/19 15:28 EMC: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 20 stycznia 2020 r.
14:19 EMC: Połączenie EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu EMC Instytut Medyczny S.A. związane z połączeniem - rejestracja zmian statutu EMC Instytut Medyczny S.A.
16/12/19 12:23  brak uprawnień NWZ EMC Instytutu Medycznego wyraziło zgodę na połączenie z Penta Hospitals Poland
12:11 EMC: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 grudnia 2019 roku
12:03 EMC: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 grudnia 2019 roku
04/12/19 09:03 EMC: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych
02/12/19 09:23 EMC: Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu EMC Instytut Medyczny S.A. oraz Penta Hospitals Poland sp. z o.o.
29/11/19 17:16 EMC: EMC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/11/19 13:40 EMC: Decyzja Zarządu EMC Instytut Medyczny SA o wyrażeniu zgody na udzielenie zabezpieczeń do umowy kredytu
15/11/19 17:07 EMC: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 16 grudnia 2019 r. oraz pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu EMC Instyty Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.
16:36 EMC: Wydanie przez biegłego opinii z badania planu połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. i Penta Hospitals Poland sp. z o.o.
10/10/19 14:25 EMC: Rozpoczęcie negocjacji w przedmiocie ustalenia warunków sprzedaży na rzecz Powiatu Kamieńskiego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim