info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 12:17
kontakt
EMC

Komunikaty

14/01/21 16:31 EMC: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2021 roku
16:27 EMC: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2021 roku.
07/01/21 12:38 EMC: Informacja o udzieleniu akcjonariuszowi pisemnych informacji o spółce poza Walnym Zgromadzeniem
04/01/21 15:55 EMC: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej
10:39 EMC: Terminy publikacji przez EMC Instytut Medyczny SA raportów okresowych w 2021 roku
23/12/20 14:55 EMC: Rezygnacja osoby nadzorującej EMC Instytut Medyczny S.A.
22/12/20 12:29 EMC: Porozumienie w sprawie przejęcia szpitala w Kamieniu Pomorskim
18/12/20 17:45 EMC: Informacja o sprzedaży nieruchomości gruntowej
16/12/20 11:17 EMC: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji niezdematerializowanych w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji
07/12/20 15:27 EMC: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 14 stycznia 2021 r.
26/11/20 07:03 EMC: EMC formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/20 08:45 EMC: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji niezdematerializowanych w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji
24/11/20 15:49 EMC: Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad
04/11/20 08:24 EMC: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia w Spółce akcji niezdematerializowanych w związku z obowiązkiem dematerializacji akcji
30/10/20 15:33 EMC: Informacja o pozwie o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A.