info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.09, godz. 09:50
kontakt
EMC

Komunikaty

31/03/20 19:29 EMC: EMC formularz skonsolidowanego raportu rocznego
19:20 EMC: EMC formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
24/03/20 10:33 EMC: Wpływ zagrożenia epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Spółki.
18/02/20 12:15 EMC: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
07/02/20 15:40 EMC: Propozycja sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, tj. Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim na rzecz Powiatu Kamieńskiego wraz zapowiedzią zamknięcia działalności Szpitala
20/01/20 11:43 EMC: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 stycznia 2020 roku
11:37 EMC: Treść uchwał podjętych i niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 stycznia 2020 roku
08/01/20 12:55 EMC: Terminy publikacji przez EMC Instytut Medyczny SA raportów okresowych w 2020 roku
11:42 EMC: Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych
30/12/19 15:34 EMC: Zawiadomienia o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów EMC Instytut Medyczny S.A.
23/12/19 15:28 EMC: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 20 stycznia 2020 r.
14:19 EMC: Połączenie EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu EMC Instytut Medyczny S.A. związane z połączeniem - rejestracja zmian statutu EMC Instytut Medyczny S.A.
16/12/19 12:23  brak uprawnień NWZ EMC Instytutu Medycznego wyraziło zgodę na połączenie z Penta Hospitals Poland
12:11 EMC: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 grudnia 2019 roku
12:03 EMC: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 grudnia 2019 roku