info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 07:48
kontakt
BETACOM

Komunikaty

31/07/20 19:24 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19:16 BETACOM: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.
19:07 BETACOM: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
19/06/20 19:19 BETACOM: BETACOM formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
12/05/20 21:05 BETACOM: Otrzymanie subwencji finansowej PFR przez Betacom SA
08/05/20 18:53 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
18:42 BETACOM: Potencjalny wpływ COVID - 19 na działalność Betacom SA
28/02/20 21:00 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
30/01/20 17:40 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
14/01/20 13:19 BETACOM: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020r.
10/12/19 16:57 BETACOM: Zawiadomienia o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
02/12/19 16:38 BETACOM: BETACOM formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
16:33 BETACOM: Korekta raportu okresowego za półrocze roku obrotowego Spółki
29/11/19 17:45 BETACOM: BETACOM formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
29/10/19 16:32 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy