info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 19:25
kontakt
APATOR

Komunikaty

19/11/19 15:33  brak uprawnień Apator wypłaci 1,3-1,6 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 roku
15/11/19 08:33  brak uprawnień Apator miał w III kw. 14,4 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 17 mln zł przed rokiem
07:16 APATOR: APATOR formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
08/11/19 14:29 APATOR: Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami Grupy Apator
06/11/19 14:57  brak uprawnień Apator szacuje 67 mln zł zysku w '19, wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w wys. 0,45 zł na akcję (opis)
14:42  brak uprawnień Apator chce wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy za '19 w wys. 0,45 zł na akcję
14:40  brak uprawnień Apator szacuje, że w 2019 r. osiągnie 877 mln zł przychodów oraz 67 mln zł zysku netto
14:31 APATOR: Informacja o przewidywanych wynikach za rok 2019 oraz deklaracja w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2019
30/10/19 17:14 APATOR: Nabycie akcji własnych
23/10/19 17:16 APATOR: Nabycie akcji własnych
17/10/19 10:22 APATOR: Rejestracja zmian w Statucie Apator SA
14/10/19 17:48 APATOR: Nabycie akcji własnych
02/10/19 17:12 APATOR: Nabycie akcji własnych
26/09/19 16:59 APATOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.
23/09/19 17:44 APATOR: Nabycie akcji własnych