info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.27, godz. 06:42
kontakt
APATOR

Komunikaty

25/02/20 12:55  brak uprawnień Apator chce wypłacić 1,3 zł brutto dywidendy za '19
12:43 APATOR: Rekomendacja Zarządu Apator SA dotycząca wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019
19/02/20 18:28 APATOR: Nabycie akcji własnych
10/02/20 16:57 APATOR: Nabycie akcji własnych
15:18 APATOR: Zawarcie umów na dostawy liczników energii elektrycznej
05/02/20 14:51  brak uprawnień Spółka zależna Apatora ma umowy z PSG o wartości 75,2 mln zł netto
14:44 APATOR: Zawarcie umów na dostawy gazomierzy z Polską Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
29/01/20 17:13 APATOR: Nabycie akcji własnych
27/01/20 09:03 APATOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.
24/01/20 17:24  brak uprawnień Oferta spółki zależnej Apatora najkorzystniejsza w przetargu PSG
17:10 APATOR: Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawy gazomierzy do Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o.
15:14 APATOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.
22/01/20 14:28 APATOR: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.
21/01/20 17:49  brak uprawnień Apator Powogaz ma list intencyjny zbycia nieruchomości za 61 mln zł
17:26  brak uprawnień Apator obniżył szacunki zysku netto grupy w '19 do 56 mln zł