info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.20, godz. 09:29
kontakt
ADIUVO

Komunikaty

30/01/20 19:27 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
08:10 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
28/01/20 21:16 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
22/01/20 09:46 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie dokumentu term sheet o niewiążącym charakterze w sprawie inwestycji w spółkę portfelową, w której udziały posiada Fundusz JPIF
07/01/20 18:02 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
31/12/19 17:01 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
30/12/19 10:36 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
23/12/19 09:52 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. rozpoczęcia procesu analiz możliwych opcji komercjalizacji aktywów spółki zależnej
11/12/19 20:54 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
02/12/19 15:58 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
29/11/19 19:21 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
01/10/19 20:58 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20:27 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Korekta raportu okresowego za I półrocze 2019 r.
27/09/19 20:54 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/07/19 19:06 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.