info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.09, godz. 08:47
kontakt
ADIUVO

Komunikaty

05/03/21 18:55 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji nt. inwestycji w spółkę HealthUp, w której udziały posiada Fundusz JPIF
04/03/21 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 4 marca 2021 roku.
04/03/21 18:52 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 4 marca 2021 roku
05/02/21 14:39 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
02/02/21 11:27 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Podpisanie przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V. kluczowej umowy dotyczącej wspólnego przeprowadzenia walidacji klinicznej w Europie oraz wyłącznej dystrybucji na wybranych terytoriach Europy i Ameryki Południowej produktu FixNip.
29/01/21 21:29 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
21:04 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Powzięcie informacji nt. zawarcia umowy pomiędzy akcjonariuszami Spółki
18:46 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku
31/12/20 14:02 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacja nt. zawieszenia działalności spółki zależnej Carocelle S.A.
13:59 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
01/12/20 22:22 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V. umowy dystrybucyjnej dot. produktu medycznego
27/11/20 17:45 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/20 23:05 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
19:30 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce
04/09/20 20:12 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku.