info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.22, godz. 16:54
kontakt
ADIUVO

Komunikaty

01/10/19 20:58 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
20:27 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Korekta raportu okresowego za I półrocze 2019 r.
27/09/19 20:54 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
04/07/19 19:06 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku.
27/06/19 20:25 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 27 czerwca 2019 roku
11/06/19 22:14 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. zwołane na dzień 27 czerwca 2019 r.
31/05/19 18:35 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments S.A.
30/05/19 21:28 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20/05/19 20:14 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
17/05/19 21:24 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
14/05/19 22:53 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki
30/04/19 23:17 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:14 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: ADIUVO INVESTMENTS S.A. formularz raportu rocznego
18/04/19 19:28 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V. niewiążącego head of terms dotyczącego przedsięwzięcia w zakresie technologii medycznej
17/04/19 19:00 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie przez spółkę portfelową Joint Polish Investment Fund C.V. listu intencyjnego dotyczącego przedsięwzięcia w zakresie technologii medycznej