info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 17:33
kontakt
ADIUVO

Komunikaty

13/09/21 13:25 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
30/07/21 17:53  brak uprawnień Adiuvo Investments SA (1/2021) Adiuvo Investments Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
15/07/21 15:05 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego
09/07/21 11:31 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Stanowisko Zarządu Spółki w sprawie informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS.
11:20 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji nt. realizacji umowy dotyczącej sprzedaży technologii CSS
05/07/21 22:01 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
30/06/21 23:24 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Aktualizacja informacji nt. umowy pomiędzy akcjonariuszami Spółki
16:42 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie ze spółką zależną porozumienia w sprawie warunków emisji obligacji wyemitowanych przez Adiuvo Investments S.A.
00:13 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Powołanie osób nadzorujących
00:07 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 29 czerwca 2021 roku
28/06/21 22:10 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
10:24  brak uprawnień Inwestorzy chcą przejąć Cambridge Chocolote Technologies i zmienić przedmiot jej działalności
10:08 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawarcie dokumentu Termsheet dotyczącego istotnych warunków rozważanej i potencjalnej transakcji nabycia akcji spółki zależnej Cambridge Chocolate Technologies S.A.
18/06/21 18:29 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
17/06/21 23:05 ADIUVO INVESTMENTS S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR