info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.08, godz. 10:41
kontakt
PEPEES

Komunikaty

29/01/21 08:30 PEPEES: Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
16/11/20 07:22 PEPEES: PEPEES formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/11/20 07:11 PEPEES: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 3 kwartały 2020 roku
18/09/20 07:29 PEPEES: PEPEES formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
10/09/20 07:45 PEPEES: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2020 roku
17/07/20 14:35 PEPEES: Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej
14:34 PEPEES: Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
05/06/20 14:07 PEPEES: Wniesienie pozwu przez Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie
15/05/20 07:20 PEPEES: PEPEES formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
06/05/20 17:36 PEPEES: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2020 roku
04/05/20 11:22  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (1/2020) Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
11:13  brak uprawnień PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (1/2020) Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
21/04/20 19:37  brak uprawnień Pepees wypłaci 0,12 zł dywidendy na akcję za '19
19:31 PEPEES: Akcjonariusze wykonujący powyżej 5% głosów - ZWZ
19:29 PEPEES: Informacja o dywidendzie