info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.05, godz. 06:32
kontakt
COMECO

Komunikaty

02/07/20 11:22 COMECO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2020 r.
26/06/20 13:31  brak uprawnień COMECO SA (9/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comeco S.A. 26.06.2020 r.
29/05/20 12:33 COMECO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał
12:28  brak uprawnień COMECO SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał
12:20  brak uprawnień COMECO SA (7/2020) Raport roczny za 2019 rok
13/05/20 12:34  brak uprawnień COMECO SA (6/2020) Raport za I kwartał 2020 COMECO Spółka Akcyjna
22/04/20 14:51 COMECO S.A.: Zmiana terminu podpisania umów objęcia akcji serii E
14/04/20 12:20 COMECO S.A.: Podpisanie umowy restrukturyzacyjnej z bankiem
12/02/20 13:31  brak uprawnień COMECO SA (5/2020) Raport za IV kwartał 2019
30/01/20 12:36  brak uprawnień COMECO SA (4/2020) Podpisanie umowy dotyczącej badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2019 i 2020
23/01/20 09:34 COMECO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.01.2020 r.
09:26  brak uprawnień COMECO SA (3/2020) Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comeco S.A. 22.01.2020 r.
21/01/20 15:52  brak uprawnień COMECO SA (2/2020) Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza
COMECO S.A.: Projekt uchwały zgłoszony przez akcjonariusza
09/01/20 12:12  brak uprawnień COMECO SA (1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku