info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 05:00
kontakt
COMECO

Komunikaty

11/02/21 12:12  brak uprawnień COMECO SA (2/2021) Raport za IV kwartał 2020 COMECO Spółka Akcyjna
12/01/21 08:45  brak uprawnień COMECO SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku
12/11/20 11:22  brak uprawnień COMECO SA (13/2020) Raport za III kwartał 2020 COMECO Spółka Akcyjna
01/10/20 10:11  brak uprawnień COMECO SA (12/2020) Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej
31/08/20 15:00 COMECO S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
26/08/20 14:52 COMECO S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
12/08/20 14:16  brak uprawnień COMECO SA (11/2020) Raport za II kwartał 2020
29/07/20 08:50  brak uprawnień COMECO SA (10/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
10/07/20 09:23 COMECO S.A.: Zawarcie umowy z Skarb Państwa PGL - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie w zakresie realizacji dostaw surowego torfu sfagnowego
02/07/20 11:22 COMECO S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2020 r.
26/06/20 13:31  brak uprawnień COMECO SA (9/2020) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comeco S.A. 26.06.2020 r.
29/05/20 12:33 COMECO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał
12:28  brak uprawnień COMECO SA (8/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO S.A. wraz z projektami uchwał
12:20  brak uprawnień COMECO SA (7/2020) Raport roczny za 2019 rok
13/05/20 12:34  brak uprawnień COMECO SA (6/2020) Raport za I kwartał 2020 COMECO Spółka Akcyjna