info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.09, godz. 08:26
kontakt
IBSM

Komunikaty

04/03/21 18:53 Noble Financials S.A.: Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki
29/01/21 17:30 Noble Financials S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
14/12/20 19:45 Noble Financials S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
27/11/20 17:53 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu kwartalnego
30/09/20 21:55 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu półrocznego
29/07/20 17:23 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu kwartalnego
28/07/20 14:20 Noble Financials S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Noble Financials S.A. w drodze kooptacji
16/07/20 13:46 Noble Financials S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Noble Financials S.A. w dniu 16 lipca 2020 roku.
13:37 Noble Financials S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Noble Financials S.A., które odbyło się w dniu 16 lipca 2020 roku.
23/06/20 21:34 Noble Financials S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
18/06/20 16:14 Noble Financials S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16 lipca 2020 roku
15/05/20 18:53 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu rocznego
27/04/20 15:08 Noble Financials S.A.: Zmiana terminów publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. i jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
18/02/20 13:46 IBSM S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta - zmiana nazwy Spółki
28/01/20 15:19 IBSM S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020