info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 03:47
kontakt
IBSM

Komunikaty

17/06/21 14:40  brak uprawnień GPW: w sprawie wznowienia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki NOBLE FINANCIALS S.A
15/06/21 18:51 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu rocznego
18:48 Noble Financials S.A.: Korekta Rocznego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Noble Financials za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Noble Financials za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku.
11/06/21 18:16 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu kwartalnego
10/06/21 20:53 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu rocznego
25/05/21 21:51 Noble Financials S.A.: Zmiana terminu podania do publicznej wiadomości raportu okresowego
05/05/21 13:57  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki NOBLE FINANCIALS S.A.
09:29  brak uprawnień KNF żąda zawieszenia obrotu akcjami 10 spółek, w tym Sfinks Polska
30/04/21 17:50 Noble Financials S.A.: Przesunięcie terminu podania do publicznej wiadomości raportu okresowego
09/04/21 22:35 Noble Financials S.A.: Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki
04/03/21 18:53 Noble Financials S.A.: Wypowiedzenie umowy przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki
29/01/21 17:30 Noble Financials S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.
14/12/20 19:45 Noble Financials S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki
27/11/20 17:53 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu kwartalnego
30/09/20 21:55 Noble Financials S.A.: Noble Financials S.A. formularz raportu półrocznego