info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.10, godz. 11:11
kontakt
IBSM

Komunikaty

18/02/20 13:46 IBSM S.A.: Rejestracja przez sąd rejestrowy zmiany Statutu Emitenta - zmiana nazwy Spółki
28/01/20 15:19 IBSM S.A.: Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
31/12/19 17:01 IBSM S.A.: Umowa sprzedaży obligacji
23/12/19 10:45 IBSM S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki
10:43 IBSM S.A.: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie kooptacji
20/12/19 14:09 IBSM S.A.: Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej Spółki
09/12/19 16:47 IBSM S.A.: Przyjęcie tekstu jednolitego statutu IBSM S.A. przez Rade Nadzorczą Spółki
16:44 IBSM S.A.: Powierzenie Radzie Nadzorczej obowiązków Komitetu Audytu
29/11/19 14:21 IBSM S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
14:10 IBSM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., wznowionym po drugiej przerwie, które odbyło się w dniu 29 listopada 2019 roku.
14:06 IBSM S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. wznowione po drugiej przerwie w dniu 29 listopada 2019 roku.
28/11/19 17:34 IBSM S.A.: IBSM S.A. formularz raportu kwartalnego
15/11/19 11:28 IBSM S.A.: Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IBSM S.A. wznowionego po przerwie zarządzonej w dniu 30 października 2019 roku
11:25 IBSM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą IBSM S.A., wznowionym po przerwie zarządzonej w dniu 30 października 2019 roku, które odbyło się w dniu 15 listopada 2019 roku.
30/10/19 12:55 IBSM S.A.: Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki IBSM S.A. oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IBSM S.A. w dniu 30 października 2019 roku