info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 23:50
kontakt
WIRTUALN

Komunikaty

22/01/21 09:19  brak uprawnień Haitong podwyższył rekomendację Wirtualnej Polski do "kupuj"
15/01/21 16:13 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Zawarcie umowy z animatorem rynku
17/12/20 20:06 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Wirtualna Polska Holding S.A.
19:59 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Wirtualna Polska Holding S.A.
09:57  brak uprawnień Haitong Bank zaktualizował rekomendacje dla spółek TMT
16/12/20 14:46  brak uprawnień DM BDM podniósł cenę docelową WP do 94,8 zł/akcję
27/11/20 13:51 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Wirtualna Polska Holding S.A.
13:44 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Wirtualna Polska Holding S.A.
17/11/20 16:45 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Errata błędu edytorskiego w Raporcie finansowym Grupy Kapitałowej WP za okres 3 i 9 miesięcy zakończonych w dniu 30 września 2020 r.
12:30  brak uprawnień WP widzi dobre wyniki na rynku reklamy internetowej w IV kw.
07:02  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w III kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:06 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13/11/20 15:25 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
10/11/20 13:06 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
09/11/20 19:43  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA