info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 18:43
kontakt
WIRTUALN

Komunikaty

22/10/20 08:29  brak uprawnień Haitong Bank podwyższył rekomendację Wirtualnej Polski do "neutralnie", a cenę docelową do 75,1 zł
15/10/20 14:44 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Wirtualna Polska Holding S.A.
14:36 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Wirtualna Polska Holding S.A.
24/09/20 16:00 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych Wirtualna Polska Holding S.A.
15:54 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Wirtualna Polska Holding S.A.
12/09/20 21:12  brak uprawnień Internet stał się najbardziej kasowym rynkiem reklamy w II kwartale 2020 r. - raport PIE
25/08/20 06:07  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w II kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
05:54 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/08/20 15:26 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 r.
15:23 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki
15:22 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 21 sierpnia 2020 roku
20/08/20 17:11 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rejestracja przez sąd zmian statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
17/08/20 15:58 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
13/08/20 16:07 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
12/08/20 18:57  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.