info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.19, godz. 20:29
kontakt
WIRTUALN

Komunikaty

31/01/20 16:24 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
29/01/20 17:40 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
13:49  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA
21/01/20 18:04 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Zmiana adresu siedziby Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
17:56 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku oraz informacja o przekazywaniu raportów skonsolidowanych
16/01/20 18:01 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A.
02/01/20 16:26 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
18/12/19 06:45  brak uprawnień WP jest zainteresowana przejęciem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w ?20 (wywiad)
17/12/19 10:47  brak uprawnień Haitong Bank podniósł cenę docelową Wirtualnej Polski do 74,6 zł; rekomenduje "kupuj"
19/11/19 12:55  brak uprawnień WP spodziewa się wysokiego jednocyfrowego wzrostu reklamy internetowej w '20
07:00  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
05:58 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/08/19 16:43 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
28/08/19 17:56 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
13:14  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA