info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.20, godz. 07:42
kontakt
WIRTUALN

Komunikaty

19/11/19 12:55  brak uprawnień WP spodziewa się wysokiego jednocyfrowego wzrostu reklamy internetowej w '20
07:00  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w III kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
05:58 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/08/19 16:43 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
28/08/19 17:56 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
13:14  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Głównym Rynku GPW akcji serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA
27/08/19 12:23  brak uprawnień Wirtualna Polska rozmawia o przejęciach, nie oczekuje spowolnienia na rynku reklamy
07:02  brak uprawnień WP miała w II kw. wyniki EBITDA i EBIT zgodne z konsensusem, netto poniżej oczekiwań
06:41  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w II kw. 2019 roku vs. konsensus PAP (tabela)
06:20 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/08/19 16:22 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
02/08/19 17:14  brak uprawnień WP zwiększyła wycenę zobowiązania opcyjnego do zakupu udziałów w Nocowanie. pl o 11,6 mln zł
16:56 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Aktualizacja wyceny zobowiązania opcyjnego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A.
12/06/19 16:01  brak uprawnień DM BDM rekomenduje "akumuluj" dla Wirtualnej Polski, z ceną docelową 64,3 zł
27/05/19 15:10 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rejestracja przez sąd zmian statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie