info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.13, godz. 03:34
kontakt
WIRTUALN

Komunikaty

08/07/20 15:35 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A.
12/06/20 10:38  brak uprawnień Ipopema obniżyła rekomendację dla Wirtualnej Polski do "trzymaj"
08/06/20 18:46 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wirtualna Polska Holding S.A. oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad
28/05/20 21:42 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Zawarcie porozumienia do umowy wspólników/Nabycie udziałów w Nocowanie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
27/05/20 16:04 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
26/05/20 11:39  brak uprawnień WPH nie wyklucza akwizycji w '20, ale w grę wchodzi raczej mały lub średni podmiot e-commerce
07:29  brak uprawnień WP miała w I kw. wyniki EBITDA i EBIT zgodne z konsensusem, netto poniżej oczekiwań
06:29  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
05:57 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/05/20 22:48  brak uprawnień Zarząd Wirtualnej Polski rekomenduje rezygnację z dywidendy za 2019 rok
22:42 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
22:33 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wniosek Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki oraz pozytywna opinia Rady Nadzorczej Spółki
22/05/20 18:10  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
15/05/20 17:00 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
24/04/20 16:54  brak uprawnień BM mBanku obniżyło do "redukuj" rekomendację dla Wirtualnej Polski