info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 13:19
kontakt
WIRTUALN

Komunikaty

14/04/21 06:20  brak uprawnień WP skorzysta na odmrożeniu turystyki i większych wydatkach reklamowych w internecie (analiza)
09/04/21 16:50 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A. - objęcie przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze akcji w ramach programu opcji menedżerskich
30/03/21 12:57  brak uprawnień WP wraca na rynek przejęć, analizuje cele w Polsce i za granicą
11:56  brak uprawnień WP nie widzi przeszkód dla realizacji polityki dywidendowej
08:52  brak uprawnień Zysk netto Wirtualnej Polski w IV kw. wyniósł 39,4 mln zł, powyżej konsensusu
07:10  brak uprawnień Wyniki Wirtualnej Polski w IV kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)
00:34 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
00:29 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.
25/03/21 21:18 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wierzytelność z tytułu realizacji opcji put na akcje eSky.pl S.A., utworzeniu aktywa na podatek odroczony oraz o zmianie w modelu rozpoznania przychodów ze sprzedaży towarów w spółce zależnej w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Wirtualna Polska Holding za 2020 rok.
11/03/21 16:53 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
08/03/21 18:31 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
16:39  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA
25/02/21 20:03 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Otrzymanie przez spółkę zależną Emitenta - Wirtualna Polska Media S.A. decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Krakowie
24/02/21 16:09 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
23/02/21 15:33  brak uprawnień Trigon DM wydał rekomendację "kupuj" dla Wirtualnej Polski; cena docelowa 112 zł