info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 02:58
kontakt
WIRTUALN

Komunikaty

27/07/21 17:05 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rejestracja przez sąd zmian statutu spółki Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie
21/07/21 21:18 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
20/07/21 19:04 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Wirtualna Polska Holding S.A
13/07/21 16:14  brak uprawnień DZIEŃ NA GPW: Akcje WP najdroższe w historii
06/07/21 14:24 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
05/07/21 12:19  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i F spółki WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA
02/07/21 13:31  brak uprawnień Wirtualna Polska kupiła farmę fotowoltaiczną za 12,4 mln zł
13:18 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Nabycie farmy fotowoltaicznej przez spółkę zależną
18/06/21 18:13 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Nabycie udziałów w Nocowanie.pl sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przez spółkę zależną
16/06/21 20:47 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wydanie akcji zwykłych na okaziciela serii D i F i zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki Wirtualna Polska Holding S.A.
20:26 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wirtualna Polska Holding S.A. w dniu 15 czerwca 2021 r.
15/06/21 20:54  brak uprawnień Wirtualna Polska wypłaci 1,55 zł dywidendy na akcję
20:45 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w ramach realizacji funkcjonującego w Wirtualna Polska Holding S.A. programu opcji menedżerskich uchwalonego w 2015 r.
20:44 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej Wirtualna Polska Holding S.A.
20:43 WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.: Powołanie Pana Jacka Świderskiego na Prezesa Zarządu Wirtualna Polska Holding S.A.