info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.24, godz. 04:10
kontakt
SUMMALIN

Komunikaty

14/08/19 20:18  brak uprawnień SUMMA LINGUAE SA (18/2019) Raport za II kwartał 2019 roku
01/08/19 22:52  brak uprawnień SUMMA LINGUAE SA (17/2019) Powołanie Członka Zarządu Summa Linguae S.A.
22:49  brak uprawnień SUMMA LINGUAE SA (16/2019) Korekta raportu bieżącego nr 8/2019 (omyłka w dacie rozpoczęcia subskrypcji akcji serii H2)
24/07/19 19:53 SUMMA LINGUAE S.A.: : Korekta raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. (omyłka w numerze raportu)
19/07/19 18:14 SUMMA LINGUAE S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii J oraz akcji serii H2 Summa Linguae S.A. w depozycie papierów wartościowych
15/07/19 18:53 SUMMA LINGUAE S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 31/2019 (omyłka w zapisie liczbowym wartości budżetu)
12/07/19 14:22 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie istotnych umów z European Asylum Support Office
03/07/19 10:35 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie przejęcia spółki z USA
28/06/19 17:53  brak uprawnień SUMMA LINGUAE SA (15/2019) Powołanie Członków Rady Nadzorczej Summa Linguae S.A.
17:41 SUMMA LINGUAE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
17:38  brak uprawnień SUMMA LINGUAE SA (14/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae S.A.
27/06/19 23:22 SUMMA LINGUAE S.A.: Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji Summa Linguae S.A. do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect
26/06/19 15:35 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
18/06/19 19:47 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
14/06/19 15:33 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie istotnej umowy z Samsung