info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 03:23
kontakt
SUMMALIN

Komunikaty

27/07/21 21:56 SUMMA LINGUAE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
21:48  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (13/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
26/07/21 13:46 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie listu intencyjnego w sprawie przejęcia spółki z Belgii
28/06/21 21:00  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (12/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies S.A.
20:57 SUMMA LINGUAE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae Technologies S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.
01/06/21 17:25 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie umów dotyczących rozliczenia wierzytelności o zapłatę części ceny za udziały spółki zależnej.
11:06  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (11/2021) Zmiana adresu Spółki
31/05/21 17:56 SUMMA LINGUAE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
17:48  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (10/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
17:21  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (9/2021) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020
17:18  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (8/2021) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
17/05/21 17:17  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (7/2021) Raport za I kwartał 2021
23/03/21 20:25 SUMMA LINGUAE S.A.: Sprzedaż udziałów spółki zależnej Emitenta
22/03/21 20:38 SUMMA LINGUAE S.A.: Sprzedaż udziałów EXFLUENCY GmbH
20:34 SUMMA LINGUAE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae S.A. w dniu 22 marca 2021 r.