info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.21, godz. 21:43
kontakt
SUMMALIN

Komunikaty

17/11/19 00:21 SUMMA LINGUAE S.A.: Utworzenie spółki zależnej oraz zawarcie przez spółkę zależną umowy nabycia 100% udziałów GlobalMe Localizations Inc. z siedzibą w Vancouver
14/11/19 17:43  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (24/2019) Raport za III kwartał 2019 roku
06/11/19 19:34  brak uprawnień NWZ Summa Linguae zdecyduje o skupie akcji własnych
19:18  brak uprawnień SUMMA LINGUAE TECHNOLOGIES SA (23/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
19:13 SUMMA LINGUAE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae Technologies S.A. z siedzibą w Krakowie
19:03 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie aneksu do umowy nabycia 100% akcji Kommunicera Communications AB z siedzibą w Göteborgu
04/11/19 16:55 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 33 i 1/3 % ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia
15:15  brak uprawnień SUMMA LINGUAE SA (22/2019) Rejestracja zmian w Statucie Spółki
28/10/19 19:58  brak uprawnień SUMMA LINGUAE SA (21/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
19:55 SUMMA LINGUAE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie
19:33 SUMMA LINGUAE S.A.: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego z funduszem V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV-FIAR.
19:30 SUMMA LINGUAE S.A.: Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania due dilligence Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz zawarcia listu intencyjnego z funduszem V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV-FIAR.
24/10/19 11:50  brak uprawnień SUMMA LINGUAE SA (20/2019) Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki
24/09/19 11:31 SUMMA LINGUAE S.A.: Aktualizacja Polityki Informacyjnej Summa Linguae S.A.
23/09/19 10:29 SUMMA LINGUAE S.A.: Utrata kontroli nad spółką zależną Exfluency GmbH