info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 12:14
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

11/06/21 15:34 RAFAKO: Uzupełnienie informacji o dokumentach, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w restrukturyzacji, zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku.
28/05/21 13:14 RAFAKO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. w restrukturyzacji na dzień 29 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał.
21/05/21 19:03 RAFAKO: RAFAKO formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17:48 RAFAKO: Uprawomocnienie się układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO Engineering sp. z o.o.
29/04/21 21:15 RAFAKO: RAFAKO
21:04 RAFAKO: RAFAKO
22/04/21 22:12 RAFAKO: Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki.
21/04/21 12:58 RAFAKO: Zmiana terminów publikacji raportów finansowych w 2021 roku.
16/03/21 21:40 RAFAKO: Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji.
19/02/21 18:30  brak uprawnień Rafako utworzyło rezerwy i odpisy na ok. 108 mln zł, które obciążą wyniki za '20
18:15 RAFAKO: Utworzenie rezerw i odpisów.
18/02/21 21:39 RAFAKO: Przyjęcie układu przez wierzycieli RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz złożenie wniosku o zatwierdzenie tego układu.
16/02/21 21:19 RAFAKO: Otrzymanie od STU Ergo Hestia S.A. informacji o wypłacie gwarancji należytego wykonania umowy oraz częściowej wypłacie gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz beneficjenta gwarancji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a także wezwania do zapłaty.
12/02/21 21:16 RAFAKO: Otrzymanie informacji o wypłacie gwarancji należytego wykonania umowy oraz częściowej wypłacie gwarancji zwrotu zaliczki przez STU Ergo Hestia S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
25/01/21 15:09 RAFAKO: Przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Zarządu