info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 19:13
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

15/01/21 19:27 RAFAKO: Otrzymanie informacji o wypłacie gwarancji należytego wykonania umowy oraz gwarancji zwrotu zaliczki przez mBank S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
14/01/21 18:59  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki RAFAKO SA
13/01/21 14:54  brak uprawnień Sąd zatwierdził układ w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Rafako
14:44 RAFAKO: Zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO S.A.
11/01/21 23:25 RAFAKO: Żądanie wypłaty z gwarancji dobrego wykonania i gwarancji zwrotu zaliczki dot. kontraktu na budowę gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk, odcinek Goleniów-Płoty.
05/01/21 16:52 RAFAKO: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.
04/01/21 19:27  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki RAFAKO SA W RESTRUKTURYZACJI notowanych na Głównym Rynku GPW
30/12/20 20:34 RAFAKO: Żądanie wypłaty z gwarancji dobrego wykonania i gwarancji zwrotu zaliczki dot. kontraktu na budowę Tłoczni Kędzierzyn.
14:29  brak uprawnień Rafako złożyło wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
14:20 RAFAKO: Złożenie przez RAFAKO S.A. w restrukturyzacji wniosku o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.
28/12/20 21:54 RAFAKO: Stanowisko RAFAKO S.A. w restrukturyzacji wobec oświadczeń Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. o odstąpieniu od umów w ramach budowy Tłoczni Kędzierzyn oraz budowy odcinka gazociągu Goleniów-Płoty.
22/12/20 13:57  brak uprawnień Rafako ma doradcę w procesie pozyskania inwestora
13:41 RAFAKO: Zawarcie umowy w zakresie doradztwa finansowego i transakcyjnego w procesie pozyskania inwestora oraz finansowania Spółki
15/12/20 17:32  brak uprawnień Gaz-System odstąpił od dwóch umów z Rafako, naliczył łącznie 54,4 mln zł kar
17:17 RAFAKO: Otrzymanie od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. oświadczeń o odstąpieniu od umów w ramach budowy Tłoczni Kędzierzyn oraz budowy odcinka gazociągu Goleniów-Płoty.