info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.10, godz. 23:41
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

16/03/21 21:40 RAFAKO: Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji.
19/02/21 18:30  brak uprawnień Rafako utworzyło rezerwy i odpisy na ok. 108 mln zł, które obciążą wyniki za '20
18:15 RAFAKO: Utworzenie rezerw i odpisów.
18/02/21 21:39 RAFAKO: Przyjęcie układu przez wierzycieli RAFAKO Engineering sp. z o.o. w restrukturyzacji oraz złożenie wniosku o zatwierdzenie tego układu.
16/02/21 21:19 RAFAKO: Otrzymanie od STU Ergo Hestia S.A. informacji o wypłacie gwarancji należytego wykonania umowy oraz częściowej wypłacie gwarancji zwrotu zaliczki na rzecz beneficjenta gwarancji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a także wezwania do zapłaty.
12/02/21 21:16 RAFAKO: Otrzymanie informacji o wypłacie gwarancji należytego wykonania umowy oraz częściowej wypłacie gwarancji zwrotu zaliczki przez STU Ergo Hestia S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
25/01/21 15:09 RAFAKO: Przebieg kariery zawodowej nowo powołanego członka Zarządu
23/01/21 11:57  brak uprawnień Radosław Domagalski-Łabędzki nowym prezesem Rafako
00:09 RAFAKO: Rezygnacja Członka Zarządu Spółki oraz powierzenie funkcji Prezesa Zarządu.
22/01/21 17:01 RAFAKO: Zmiany w składzie Zarządu Spółki
21/01/21 11:27 RAFAKO: Rozpoczęcie negocjacji z JSC "VILNIAUS KOGENERACINE JEGAINE" w zakresie polubownego rozwiązania sporu na gruncie umowy zawartej w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie
20/01/21 16:58 RAFAKO: Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2021 roku.
19/01/21 14:47 RAFAKO: Otrzymanie od PBG S.A. w restrukturyzacji pisma w zakresie stosunku dominacji
15/01/21 19:27 RAFAKO: Otrzymanie informacji o wypłacie gwarancji należytego wykonania umowy oraz gwarancji zwrotu zaliczki przez mBank S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
14/01/21 18:59  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki RAFAKO SA