info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.24, godz. 17:33
kontakt
RAFAKO

Komunikaty

23/08/19 18:22  brak uprawnień Portfel zamówień Rafako wynosi 2,5 mld zł, spółka może wypłacić dywidendę po Jaworznie
18:18  brak uprawnień Rafako przeszacowało wartość kilku kontraktów, zwróci się z roszczeniami
17:46 RAFAKO: Zakończenie procedury szacowania wartości umów dotyczących znaczących kontraktów oraz ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie złożenia wniosku o podwyższenie ceny umowy z Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. na realizację Projektu Jaworzno.
20/08/19 11:54  brak uprawnień Zmarł Jerzy Wiśniewski, główny akcjonariusz grupy PBG, prezes PBG i Rafako
11:42 RAFAKO: Wygaśnięcie mandatu Prezesa Zarządu.
30/07/19 17:31 RAFAKO: Rozpoczęcie procedury szacowania wartości umów dotyczących znaczących kontraktów
24/07/19 13:48  brak uprawnień Oferta Rafako za 301,3 mln zł brutto najkorzystniejsza w przetargu PGE GiEK
13:41 RAFAKO: Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie kompleksowej modernizacji instalacji odsiarczania spalin na blokach 8-12 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
23/07/19 18:38  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową dla Rafako do 2,4 zł
14:16 RAFAKO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ RAFAKO S.A. w dniu 23 lipca 2019 roku
14:14 RAFAKO: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. podjęte w dniu 23 lipca 2019 roku.
28/06/19 16:52 RAFAKO: Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z PKO BP S.A.
11:29 RAFAKO: Przebieg kariery zawodowej członków Rady Nadzorczej RAFAKO S.A. powołanych na X kadencję przez ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku
19/06/19 17:10 RAFAKO: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. na dzień 23 lipca 2019 roku wraz z projektami uchwał
14/06/19 17:52 RAFAKO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ RAFAKO S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku.