info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.07, godz. 11:43
kontakt
CORELENS

Komunikaty

06/07/20 15:16 CORELENS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
26/06/20 10:01 CORELENS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Corelens S.A. wraz z projektami uchwał
09:52  brak uprawnień CORELENS SA (7/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Corelens S.A. wraz z projektami uchwał
08:18  brak uprawnień CORELENS SA (6/2020) Jednostkowy raport roczny za 2019 rok
25/06/20 13:02  brak uprawnień CORELENS SA (5/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
01/06/20 13:52  brak uprawnień CORELENS SA (4/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r. oraz informacja zgodna z punktem 16a zasad Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
07/05/20 21:24  brak uprawnień CORELENS SA (3/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 roku
25/03/20 18:30 CORELENS S.A.: Informacja dotycząca wpływu epidemii wirusa COVID-19 na bieżącą działalność emitenta
11/03/20 18:00 CORELENS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
14/02/20 17:34  brak uprawnień CORELENS SA (2/2020) Raport okresowy za IV kwartał 2019 roku
20/01/20 13:18  brak uprawnień CORELENS SA (1/2020) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
14/11/19 16:11  brak uprawnień CORELENS SA (8/2019) Raport okresowy za III kwartał 2019 roku
14/08/19 14:21  brak uprawnień CORELENS SA (7/2019) Raport okresowy za II kwartał 2019 roku
27/06/19 10:19 CORELENS S.A.: Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
25/06/19 13:13  brak uprawnień CORELENS SA (6/2019) Treść uchwał podjętych na WZA