info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 16:51
kontakt
CORELENS

Komunikaty

07/01/21 19:40  brak uprawnień CORELENS SA (2/2021) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz 2021
19:37  brak uprawnień CORELENS SA (1/2021) Powołanie Wiceprezesa Zarządu Corelens Spółka Akcyjna
04/01/21 21:04 CORELENS S.A.: Podjęcie uchwały o kontynuowaniu działalności w postaci dystrybucji artykułów optyczno - okulistycznych
31/12/20 15:23 CORELENS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR
29/12/20 09:17 CORELENS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 22 grudnia 2020 r.
23/12/20 09:13  brak uprawnień CORELENS SA (30/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta
09:07  brak uprawnień CORELENS SA (29/2020) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Corelens S.A. z dnia 22 grudnia 2020 r.
21/12/20 17:56  brak uprawnień CORELENS SA (28/2020) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Corelens Spółka Akcyjna
08/12/20 17:30 CORELENS S.A.: Powzięcie informacji o dokonaniu przez Zortrax wykupu obligacji Zortrax
25/11/20 19:51 CORELENS S.A.: Korekta raportu nr 33/2020
17:56  brak uprawnień CORELENS SA (27/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Corelens S.A. wraz z projektami uchwał
17:54 CORELENS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Corelens S.A. wraz z projektami uchwał
20/11/20 16:48  brak uprawnień CORELENS SA (26/2020) Informacje wymagane na podstawie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dot. prokurenta Emitenta
17/11/20 18:49  brak uprawnień CORELENS SA (25/2020) Powołanie prokurenta
13/11/20 17:00  brak uprawnień CORELENS SA (24/2020) Raport okresowy za III kwartał 2020 roku