info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 21:13
kontakt
CORELENS

Komunikaty

08/04/21 16:47  brak uprawnień CORELENS SA (9/2021) Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2021 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki
16:43 CORELENS S.A.: Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 kwietnia 2021 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki
29/03/21 14:02  brak uprawnień CORELENS SA (8/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Corelens S.A. wraz z projektami uchwał
13:57 CORELENS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Corelens S.A. wraz z projektami uchwał
25/03/21 12:08  brak uprawnień CORELENS SA (7/2021) Rejestracja zmian Statutu Spółki Corelens Spółka Akcyjna
18/02/21 15:38 CORELENS S.A.: Powzięcie informacji o zawiązaniu przez Zortrax spółki zależnej Zortrax Dental S.A.
17/02/21 10:30 CORELENS S.A.: Powzięcie informacji o podpisaniu przez Zortrax S.A. listu intencyjnego z Skriware sp. z o.o.
12/02/21 15:45 CORELENS S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Corelens S.A. z Zortrax S.A.
15:37  brak uprawnień CORELENS SA (6/2021) Raport okresowy za IV kwartał 2020 roku
09/02/21 17:03 CORELENS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
03/02/21 17:15  brak uprawnień CORELENS SA (5/2021) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Corelens Spółka Akcyjna
25/01/21 16:17  brak uprawnień CORELENS SA (4/2021) Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Corelens S.A. z Zortrax S.A.
16:14 CORELENS S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Corelens S.A. z Zortrax S.A.
18/01/21 16:13  brak uprawnień CORELENS SA (3/2021) Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
13:54 CORELENS S.A.: Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia Corelens i Zortrax