info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.20, godz. 00:07
kontakt
CORELENS

Komunikaty

18/06/21 17:55 CORELENS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
17:52 CORELENS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
17:46 CORELENS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie
15/06/21 18:23  brak uprawnień CORELENS SA (17/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18:19  brak uprawnień CORELENS SA (16/2021) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
14/06/21 09:17 CORELENS S.A.: Rejestracja połączenia Corelens S.A. oraz Zortrax S.A.
31/05/21 22:33  brak uprawnień CORELENS SA (15/2021) Jednostkowy raport roczny za 2020 rok Corelens Spółka Akcyjna
22:07  brak uprawnień CORELENS SA (14/2021) Sprostowanie terminu przekazania raportu rocznego za 2020r.
26/05/21 18:58  brak uprawnień CORELENS SA (13/2021) Zmiana terminu przekazania raportu rocznego
24/05/21 14:21 CORELENS S.A.: Powzięcie informacji o rejestracji Zortrax Dental S.A. w rejestrze przedsiębiorców KRS
14/05/21 14:19  brak uprawnień CORELENS SA (12/2021) Raport okresowy za I kwartał 2021 roku Corelens Spółka Akcyjna
13/05/21 13:52 CORELENS S.A.: Powzięcie informacji o podpisaniu przez Zortrax S.A. umowy o współpracy z Skriware sp. z o.o.
06/05/21 17:31 CORELENS S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 kwietnia 2021 r.
01/05/21 11:42  brak uprawnień CORELENS SA (11/2021) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/04/21 16:47 CORELENS S.A.: Podjęcie uchwał o połączeniu Corelens oraz Zortrax