info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 10:56
kontakt
INFOSCAN

Komunikaty

28/05/20 14:09  brak uprawnień INFOSCAN SA (17/2020) Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
14:04 INFOSCAN S.A.: Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C3
07:37 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie oświadczenia o zamianie pięciu obligacji serii C3 na akcje serii H
26/05/20 08:16  brak uprawnień East Value Research obniżył wartość godziwą dla akcji Infoscan do 2,4 zł
15/05/20 20:32  brak uprawnień INFOSCAN SA (16/2020) Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
14/05/20 12:28 INFOSCAN S.A.: Emisja obligacji serii C3 i C4 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3
30/04/20 17:23 INFOSCAN S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
29/04/20 14:27 INFOSCAN S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Medintech GmbH - Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria) dotyczącej produktów niezbędnych do walki z konsekwencjami choroby Covid-19
28/04/20 17:38 INFOSCAN S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
17/04/20 13:55  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu akcji spółki INFOSCAN S.A.
03/04/20 18:47  brak uprawnień INFOSCAN SA (15/2020) Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H (uznanie za nieważne raportów bieżących EBI 10/2020 oraz 14/2020)
18:39 INFOSCAN S.A.: Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału akcji serii H w wykonaniu praw z trzynastu obligacji serii C2 oraz uchylenie uchwał, o których mowa w raportach bieżących ESPI nr 14/2020 oraz 16/2020
18:20 INFOSCAN S.A.: Informacja dotycząca raportu bieżącego ESPI 13/2020 oraz 15/2020. Otrzymanie nowego oświadczenia o zamianie trzynastu obligacji serii C2 na akcje serii H
27/03/20 16:20 INFOSCAN S.A.: Zawarcie aneksu do listu intencyjnego z Medintech GmbH - Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria) w zakresie rozszerzenia współpracy o dystrybucję produktów niezbędnych do walki z konsekwencjami choroby Covid-19
25/03/20 16:57  brak uprawnień INFOSCAN SA (14/2020) Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H