info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 21:11
kontakt
INFOSCAN

Komunikaty

09/07/21 18:12  brak uprawnień INFOSCAN SA (21/2021) Zawarcie umów z Autoryzowanym Doradcą
29/06/21 18:23  brak uprawnień INFOSCAN SA (20/2021) Aktualizacja informacji dotyczących zmian w Zarządzie Spółki
24/06/21 15:39 INFOSCAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2021 r.
15:38  brak uprawnień INFOSCAN SA (19/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2021 r.
01/06/21 17:13  brak uprawnień INFOSCAN SA (18/2021) Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
17:11 INFOSCAN S.A.: Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C7 i C8
28/05/21 23:03  brak uprawnień INFOSCAN SA (17/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku
23:00 INFOSCAN S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 24 czerwca 2021 roku
19/05/21 17:54  brak uprawnień INFOSCAN SA (16/2021) Zmiany w Zarządzie Spółki
17:49 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie oświadczeń o zamianie jednej obligacji serii C7 oraz trzech obligacji serii C8 na akcje serii H
17/05/21 21:20  brak uprawnień INFOSCAN SA (15/2021) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 roku
07/05/21 20:26 INFOSCAN S.A.: Emisja obligacji serii C8 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3
04/05/21 15:55  brak uprawnień INFOSCAN SA (14/2021) Rejestracja przez sąd zmian Statutu Spółki
29/04/21 18:28 INFOSCAN S.A.: Zawarcie umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
16/04/21 17:40 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund