info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 08:46
kontakt
INFOSCAN

Komunikaty

07/11/19 16:30 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie oświadczenia o zamianie obligacji serii C1 na akcje serii H
05/11/19 12:58 INFOSCAN S.A.: Emisja obligacji oraz warrantów subskrypcyjnych
29/10/19 19:44  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki INFOSCAN S.A.
09:06  brak uprawnień INFOSCAN SA (24/2019) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
23/10/19 17:32 INFOSCAN S.A.: Zawarcie drugiego aneksu do umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki
22/10/19 13:50 INFOSCAN S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z Inter Business '91 Ltd.
16/10/19 16:10 INFOSCAN S.A.: Zawarcie umowy z Giromed Institute S.L.P.
15/10/19 18:13  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu akcji spółki INFOSCAN S.A.
09/10/19 18:07  brak uprawnień INFOSCAN SA (23/2019) Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii L
18:00  brak uprawnień INFOSCAN SA (22/2019) Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
01/10/19 08:37  brak uprawnień Infoscan przeprowadzi emisję obligacji, w IV kw. przedstawi aktualizację strategii rozwoju
30/09/19 19:27 INFOSCAN S.A.: Zawarcie aneksu do umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki - Spełnienie ostatnich z warunków umowy.
25/09/19 12:37 INFOSCAN S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Kaladaran Co. Plc.
19/09/19 18:54 INFOSCAN S.A.: Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
17/09/19 16:33  brak uprawnień INFOSCAN SA (21/2019) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą