info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 13:52
kontakt
INFOSCAN

Komunikaty

16/04/21 17:40 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
15/04/21 17:53 INFOSCAN S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 29/2021 - Zawarcie aneksu nr 2 do przedwstępnej umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
14:16 INFOSCAN S.A.: Zawarcie aneksu nr 2 do przedwstępnej umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
14/04/21 19:10  brak uprawnień INFOSCAN SA (13/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
12/04/21 17:14 INFOSCAN S.A.: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
14:12  brak uprawnień INFOSCAN SA (12/2021) Zakończenie subskrypcji akcji serii N
31/03/21 20:13 INFOSCAN S.A.: Informacja w zakresie wcześniejszego wykupu obligacji serii B
19:34 INFOSCAN S.A.: Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Emitenta w ramach emisji akcji serii N
19:14 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
26/03/21 18:23 INFOSCAN S.A.: Rozpoczęcie wcześniejszego wykupu obligacji serii B
18:10 INFOSCAN S.A.: Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
23/03/21 18:41  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki INFOSCAN S.A.
18:21 INFOSCAN S.A.: Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N
22/03/21 21:38  brak uprawnień INFOSCAN SA (11/2021) Jednostkowy raport roczny za 2020 r.
21:27  brak uprawnień INFOSCAN SA (10/2021) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. za 2020 r.