info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.23, godz. 21:25
kontakt
INFOSCAN

Komunikaty

18/02/20 11:12 INFOSCAN S.A.: Zawarcie listu intencyjnego z Medintech GmbH - Medical Innovative Technologies z siedzibą w Linz (Austria)
10/02/20 15:13  brak uprawnień INFOSCAN SA (5/2020) Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
15:05 INFOSCAN S.A.: Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C1 oraz C2
15:01 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie oświadczenia o zamianie trzech kolejnych obligacji serii C1 na akcje serii H oraz jednej obligacji serii C2 na akcje serii H
07/02/20 14:26 INFOSCAN S.A.: Zawarcie umowy dystrybucyjnej z Inter Business 91 Ltd. z siedzibą w Sofii na świadczenie usług na terytorium Bułgarii
31/01/20 14:09 INFOSCAN S.A.: Emisja obligacji serii C2 oraz warrantów subskrypcyjnych
29/01/20 13:16  brak uprawnień INFOSCAN SA (4/2020) Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
27/01/20 18:25 INFOSCAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 stycznia 2020 r.
18:19  brak uprawnień INFOSCAN SA (3/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 stycznia 2020 r.
21/01/20 17:42  brak uprawnień GPW: wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki INFOSCAN S.A.
20/01/20 18:50  brak uprawnień GPW: wprowadzenie do obrotu na NewConnect akcji serii H spółki INFOSCAN SA
15/01/20 17:31  brak uprawnień INFOSCAN SA (2/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.
17:19 INFOSCAN S.A.: Zawarcie aneksu do umowy na powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie
10/01/20 13:54  brak uprawnień INFOSCAN SA (1/2020) Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
13:30 INFOSCAN S.A.: Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C1