info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.15, godz. 16:35
kontakt
INFOSCAN

Komunikaty

13/01/21 20:45  brak uprawnień INFOSCAN SA (2/2021) Zakończenie subskrypcji kolejnych akcji serii H
20:39 INFOSCAN S.A.: Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C6
20:30 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie zawiadomień o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
07:43 INFOSCAN S.A.: Informacja dotycząca umowy zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund
12/01/21 17:32 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie oświadczenia o zamianie czternastu obligacji serii C6 na akcje serii H
08:33  brak uprawnień Movie Games Mobile i Infoscan uzgodniły warunki połączenia
11/01/21 19:34 INFOSCAN S.A.: Uzgodnienie pomiędzy Spółką a Movie Games Mobile S.A. podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z Movie Games Mobile S.A.
17:25 INFOSCAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 stycznia 2021 r.
17:09 INFOSCAN S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Spółki.
07/01/21 20:14  brak uprawnień INFOSCAN SA (1/2021) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 stycznia 2021 r.
29/12/20 18:50  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji spółki INFOSCAN S.A.
22/12/20 19:21  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji spółki INFOSCAN S.A.
17/12/20 08:53 INFOSCAN S.A.: Otrzymanie zaproszenia do podjęcia negocjacji w sprawie połączenia z Movie Games Mobile S.A. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu negocjacji.
14/12/20 13:42 INFOSCAN S.A.: Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
11/12/20 14:15 INFOSCAN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 grudnia 2020 r.