info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.02, godz. 13:51
kontakt
PEMANAGE

Komunikaty

18/05/20 21:32 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
28/04/20 01:54 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. formularz raportu rocznego
01:45 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
10/04/20 17:41 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zmiana terminów przekazywania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku
29/01/20 11:08 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
12/11/19 22:49 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
30/09/19 16:06 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zbycie przez emitenta własnych papierów wartościowych
16:04 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta
10/09/19 13:04 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Określenie celu nabycia akcji własnych Spółki
05/09/19 23:34  brak uprawnień Zysk grupy PEM wzrósł w II kw. o 63 proc. rdr do 2,9 mln zł
22:29 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
21/08/19 15:28 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
31/07/19 15:27 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
03/07/19 18:52 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja na temat udostępnienia dokumentów powiązanych lub stowarzyszonych ze spółkami należącymi do Grupy Kapitałowej Private Equity Managers S.A. w ramach współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie
01/07/19 14:59 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.