info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 00:53
kontakt
PEMANAGE

Komunikaty

02/04/21 19:12 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Private Equity Managers Spółki Akcyjnej z MCI Capital Alternatywną Spółką Inwestycyjną Spółką Akcyjną
18/03/21 17:46 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Private Equity Managers Spółki Akcyjnej z MCI Capital Alternatywną Spółką Inwestycyjną Spółką Akcyjną
17:37 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
26/02/21 19:24 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zmiana planu połączenia MCI Capital ASI S.A. z Private Equity Managers S.A.
15/02/21 19:03 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
29/01/21 18:45 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku
27/01/21 18:18 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
26/01/21 18:49 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
25/01/21 16:08  brak uprawnień W wezwaniu na akcje PEM zawarto transakcje na 574.202 akcje
15:46  brak uprawnień Informacja o liczbie akcji będących przedmiotem transakcji giełdowych zawartych w wyniku realizacji wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Private Equity Managers SA
21/01/21 12:05  brak uprawnień Informacja o nieziszczeniu się warunku określonego w wezwaniu na sprzedaż akcji PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. oraz podjęciu decyzji o nabywaniu akcji
20/01/21 23:40 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o transakcji na akcjach Emitenta
18/01/21 21:47 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.
21:06 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Private Equity Managers S.A.
17:57 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zmiana parytetu wymiany akcji w związku z planowanym połączeniem spółek MCI Capital ASI S.A. i Private Equity Managers S.A.