info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 13:39
kontakt
PEMANAGE

Komunikaty

21/06/21 21:31 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Rejestracja połączenia Spółki z MCI Capital ASI S.A. w Krajowym Rejestrze Sądowym
18/06/21 23:52 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.
23:48 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o uchwałach podjętych w czasie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
23:38 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zawieszenie notowań akcji Private Equity Managers S.A. w związku z planowanym połączeniem ze spółką MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.
13:22  brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu akcjami spółki PRIVATE EQUITY MANAGERS
06:43  brak uprawnień PEM złożył wniosek o zawieszenie obrotu w związku z połączeniem z MCI Capital ASI
17/06/21 23:01 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Spółki na GPW w związku z połączeniem Spółki z MCI Capital ASI S.A.
11/06/21 18:43 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zgłoszenie uchwały o łączeniu się Spółki z MCI Capital Alternatywną Spółką Inwestycyjną S.A. do Sądu Rejestrowego
08/06/21 23:25 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
21/05/21 20:46 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Private Equity Managers S.A.
10/05/21 20:28 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
22/04/21 23:56 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
23:50 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. formularz raportu rocznego
20/04/21 22:03 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Private Equity Managers S.A.
21:55 PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A.: Informacja o wykazie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Private Equity Managers S.A.