info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 06:18
kontakt
ARRINERA

Komunikaty

18/03/20 09:26 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ARRINERA S.A.
12/12/19 19:46 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki ARRINERA SA
08/07/19 23:08 brak uprawnień ARRINERA SA (9/2019) Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
24/06/19 23:25 brak uprawnień ARRINERA SA (8/2019) Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały ws. nałożenia kary pieniężnej na Emitenta oraz nałożenia na Emitenta obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą.
12:38 brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę ARRINERA S.A
14/06/19 09:18 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki ARRINERA S.A.
13/06/19 21:22 brak uprawnień ARRINERA SA (7/2019) Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały ws. upomnienia Emitenta
23/05/19 22:04 ARRINERA S.A.: Umowa znacząca
21:40 brak uprawnień ARRINERA SA (6/2019) Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
21/05/19 18:56 brak uprawnień GPW: Komunikat - ARRINERA
20/05/19 21:03 brak uprawnień ARRINERA SA (5/2019) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
13:31 brak uprawnień ARRINERA SA (4/2019) Raport kwartalny skonsolidowany za I kwartał 2019 r.
16/05/19 20:02 brak uprawnień GPW: zawieszenie obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki ARRINERA SA
15/05/19 23:21 brak uprawnień ARRINERA SA (3/2019) Raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
09/05/19 07:55 ARRINERA S.A.: Informacja o zmianie struktury aktywów Emitenta