info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 05:29
kontakt
ARRINERA

Komunikaty

09/04/21 18:05 brak uprawnień GPW: w sprawie zmiany systemu notowań akcjami spółki ARRINERA S.A. na NewConnect
26/03/21 10:32 brak uprawnień ARRINERA SA (3/2021) Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
10:27 ARRINERA S.A.: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
01/02/21 16:15 brak uprawnień ARRINERA SA (2/2021) Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok 2018, 2019 i 2020
29/01/21 19:00 brak uprawnień ARRINERA SA (1/2021) Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza
18/03/20 09:26 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki ARRINERA S.A.
12/12/19 19:46 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki ARRINERA SA
08/07/19 23:08 brak uprawnień ARRINERA SA (9/2019) Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
24/06/19 23:25 brak uprawnień ARRINERA SA (8/2019) Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały ws. nałożenia kary pieniężnej na Emitenta oraz nałożenia na Emitenta obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą.
12:38 brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę ARRINERA S.A
14/06/19 09:18 brak uprawnień GPW: upomnienie spółki ARRINERA S.A.
13/06/19 21:22 brak uprawnień ARRINERA SA (7/2019) Podjęcie przez Zarząd GPW uchwały ws. upomnienia Emitenta
23/05/19 22:04 ARRINERA S.A.: Umowa znacząca
21:40 brak uprawnień ARRINERA SA (6/2019) Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej
21/05/19 18:56 brak uprawnień GPW: Komunikat - ARRINERA