info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.22, godz. 15:37
kontakt
PRIME

Komunikaty

14/11/19 18:35  brak uprawnień PRIME MINERALS SA (25/2019) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 r.
08/11/19 17:18 PRIME MINERALS S.A.: Informacja o zawarciu listu intencyjnego
23/10/19 21:59 PRIME MINERALS S.A.: Informacja o szacunkowych obrotach i rozwoju współpracy z kontrahentem
21:56 PRIME MINERALS S.A.: Informacja o szacunkowych obrotach i rozwoju współpracy z kontrahentem
16/10/19 14:16 PRIME MINERALS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. wraz z projektami uchwał
14:13  brak uprawnień PRIME MINERALS SA (24/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prime Minerals S.A. wraz z projektami uchwał
09/10/19 20:45 PRIME MINERALS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzenie PRIME MINERALS SA w dniu 9 października 2019 roku
20:39  brak uprawnień PRIME MINERALS SA (23/2019) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta
20:37  brak uprawnień PRIME MINERALS SA (22/2019) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prime Minerals S.A. w dniu 9 października 2019 roku
20:34  brak uprawnień PRIME MINERALS SA (21/2019) Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych
20:32  brak uprawnień PRIME MINERALS SA (20/2019) Informacja o wystąpieniu przez akcjonariusza z żądaniem zwołania NWZ Emitenta
04/10/19 22:35 PRIME MINERALS S.A.: Otrzymanie od akcjonariusza wniosku dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki
13/09/19 18:42 PRIME MINERALS S.A.: Osiągnięcie statusu umowy znaczącej
18:40 PRIME MINERALS S.A.: Osiągnięcie statusu umowy znaczącej
18:36 PRIME MINERALS S.A.: Osiągnięcie statusu umowy znaczącej