info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.24, godz. 17:25
kontakt
PRIME

Komunikaty

22/08/19 17:45 PRIME MINERALS S.A.: Zawarcie umowy ramowej na dostawy złomu zużytych płytek elektronicznych
14/08/19 16:19 brak uprawnień PRIME MINERALS SA (15/2019) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 r.
09/08/19 14:37 brak uprawnień PRIME MINERALS SA (14/2019) Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok obrotowy
18/07/19 12:18 brak uprawnień PRIME MINERALS SA (13/2019) Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego związanego z publikacją zmiany daty przekazania raportu rocznego za 2018 rok
12:15 brak uprawnień PRIME MINERALS SA (12/2019) Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok obrotowy
10/07/19 17:41 PRIME MINERALS S.A.: Osiągnięcie statusu umowy znaczącej
26/06/19 16:44 brak uprawnień PRIME MINERALS SA (11/2019) Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok obrotowy
24/06/19 11:55 brak uprawnień PRIME MINERALS SA (10/2019) Nałożenie na Spółkę kary pieniężnej
08:25 brak uprawnień GPW: w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę PRIME MINERALS S.A.
18/06/19 18:20 PRIME MINERALS S.A.: Podjęcie decyzji w sprawie odpisów aktualizujących wartość aktywów
14/06/19 14:49 brak uprawnień PRIME MINERALS SA (9/2019) Kolejna zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok obrotowy
04/06/19 16:43 PRIME MINERALS S.A.: Zawarcie umowy ramowej na dostawy złomu zużytych katalizatorów samochodowych
13:51 brak uprawnień PRIME MINERALS SA (8/2019) Zawieszenie obrotu akcjami Spółki
29/05/19 18:24 brak uprawnień PRIME MINERALS SA (7/2019) Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok obrotowy
15/05/19 17:20 brak uprawnień PRIME MINERALS SA (6/2019) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 r.