info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.11, godz. 20:58
kontakt
PMPG

Komunikaty

09/04/21 16:31 PMPG POLSKIE MEDIA: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za rok 2020
31/03/21 14:37 PMPG POLSKIE MEDIA: Zmiany w składzie Zarządu PMPG Polskie Media S.A. oraz spółki zależnej B-8 International AG
15/03/21 18:46 PMPG POLSKIE MEDIA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
18:40 PMPG POLSKIE MEDIA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
18:33 PMPG POLSKIE MEDIA: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
18:18 PMPG POLSKIE MEDIA: Powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
17:59 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych oraz informacja o rozpoczęciu okresu zamkniętego w realizacji Programu Skupu Akcji
12/03/21 15:24  brak uprawnień PMPG nabył 400 tys. akcji własnych w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert sprzedaży
15:02 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
14:54 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych w wyniku Zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji PMPG Polskie Media S.A.
11/03/21 08:44 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
10/03/21 14:42 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
09/03/21 08:48 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
05/03/21 18:26 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych
04/03/21 18:41 PMPG POLSKIE MEDIA: Nabycie akcji własnych